Oefenen met methodische online hulpverlening

Online hulpverlening in zorg en welzijn heeft een laagdrempelige en ondersteunende functie naast de al bekendere online therapie. En naast vrijwilligers die een belangrijke rol in spelen in het bieden van emotionele steun, hebben professionals de taak om hun methodes vakbekwaam in te zetten. Kan dat ook online?

Het antwoord is ja. In een vorig magazine gingen we in op de basis van online hulpverlenen. Waar moet je rekening mee houden bij de keuze van een communicatieplatform? En wat zijn de kernbegrippen in e-consult, beeldbellen en chathulp?
In dit magazine gaan we nu dieper in op methodisch handelen bij online hulpverlening in zorg en welzijn.

De volgende onderwerpen worden behandeld in dit magazine:

  • online bieden van coherente sociale steun
  • online begeleiden naar meer empowerment
  • elementen van online counseling
  • netwerkzorg met en voor de burger, cliënt of patiënt.

Na het lezen van dit magazine weet je:

  • wat de elementen van sociale steun zijn die je in samenhang kunt benutten in online hulpverlening
  • wat de 4 elementen zijn van empowerment die je in online advisering kunt versterken
  • wat veel voorkomende counselingtechnieken zijn die je ook online kunt toepassen
  • hoe netwerkzorg/collectieve empowerment te organiseren is door middel van een online platform.