Bram: digitale vriend van jeugdprofessionals die online werken

Ook ambulant jeugdprofessionals werken nu veel online. Het belang van samen met ouders en jeugdigen beslissen over hulp is daarmee niet minder geworden. Vaak wel uitdagender. Want hoe praat je constructief met ouders als je niet op éen lijn zit? De nieuwe gratis digitale ondersteuningstool www.bramtool.nl helpt de jeugdprofessional hierbij.

Bramtool.nl biedt ondersteuning aan jeugdprofessionals met als doel om transparant en onderbouwd het gesprek met ouders en jeugdigen aan te gaan. Om samen tot passende keuzes rondom jeugdhulp te komen.

De tool bestaat uit 2 onderdelen:

  • een portal naar landelijk beschikbare hulpmiddelen, ter ondersteuning bij het samen met ouders goed doorlopen van de verschillende fasen van het besluitvormingsproces (analyse maken, doelen stellen, hulp kiezen).
  • een reflectietool die de jeugdprofessional inzicht geeft en helpt bij het onderbouwen van zijn perspectief in de casus. Bijvoorbeeld als input voor een gesprek met ouders of als input voor een intervisiebijeenkomst met collega's. 

Slag in methodisch werken

Voor gemeenten betekent werken met bramtool.nl een verbetering in het methodisch werken. De tool sluit aan bij de Richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp, waaraan jeugdprofessionals landelijk moeten voldoen.

Totstandkoming bramtool.nl

De tool is het resultaat van een 3 jaar durend onderzoeksproject door de Academische Werkplaats Jeugd Noord Brabant, waarin werkveld, onderzoek, onderwijs en wetenschap nauw samenwerkten. Zo kon steeds worden aangesloten bij de behoeftes van de jeugdprofessionals op het gebied van samen beslissen. Over deze manier van co-creatief onderzoeken en ontwikkelen met het werkveld verschenen eerder artikelen in Vakblad Sociaal Werk en op werkplaatsenjeugd.nl. Gewerkt wordt nog aan een wetenschappelijke publicatie over het onderzoek.

In het project is samengewerkt door 4 Brabantse gemeenten (Breda, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht), Avans Hogeschool (lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving), Tranzo - wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University, LOC Jeugd en GGD West Brabant. Daarnaast dacht een klankbordgroep van landelijke vertegenwoordigers uit het brede jeugddomein in iedere fase mee. ZonMw financierde het project. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis. Daarmee dragen ze bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

Hoe te gebruiken?

Jeugdprofessionals kunnen de tool zelfstandig gebruiken. Deze is bij uitstek geschikt om het hele hulpverleningsproces goed te doorlopen en te onderbouwen. Daarnaast helpt de tool wanneer je als jeugdprofessional niet op één lijn zit met ouders. Voor het reflectiegedeelte kunnen jeugdprofessionals kosteloos een wachtwoord aanvragen via deze link.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving van Avans.