Avans Afstudeerprijs: zonder daglicht geen leven

“Daglicht is voor de mensen net zo belangrijk als water en brood. Zonder daglicht is leven op aarde niet mogelijk”, zegt oud-Bouwkundestudent Merijn Bink. Met zijn afstudeeronderzoek naar daglichtgericht ontwerpen is hij genomineerd voor de Avans Afstudeerprijs 2019.

Dit is een artikel van Punt.

Bewust, al dan niet onbewust, ervaart iedereen dat mensen zich prettig voelen met zonlicht. Bij het eerste lentezonnetje stromen de terrassen vol, Nederlanders trekken in de winter massaal naar zonnige oorden en een leef- werkomgeving met veel daglicht is populairder dan ruimtes die alleen kunstmatig verlicht worden. “Sinds de opkomst van het kunstmatige licht is de mens een binnenmens geworden en is de connectie met buiten deels verloren gegaan”. 

“De vraag komt steeds vaker. Is kennis rondom daglichtgericht ontwerpen van gebouwen de laatste decennia verloren gegaan?” Natuurlijk worden er nog steeds gebouwen ontworpen waarin daglicht op een mooie manier benaderd wordt, maar “dan is de keuze van de architect vaak architectonisch onderbouwd, er wordt helaas minder nagedacht over het belang en effect van daglicht voor de mens zelf.” In de periode tot 1945 werd daglicht vanuit het oogpunt van gezondheid veelvuldig toegepast, legt Merijn uit. “Zonlicht was vóór de ontdekking van antibiotica en penicilline een natuurlijke vorm van medicatie.”

Informeel

Veel kennis rondom het belang van daglicht voor de mens is wetenschappelijk beschreven. “Het is een lastige materie om te begrijpen, vanuit dit oogpunt is met het onderzoek naar een informelere weg gezocht om bewustzijn te creëren. Het draait immers om de mensen zelf, de Experience brengt het daglicht dichterbij de mens zelf.”

Merijn volgde de duale opleiding Bouwkunde en begon al ruim voor zijn werkelijke afstuderen aan zijn onderzoek. “De passie rondom het thema leeft al ruim drie jaar. In het derde studiejaar ben ik gestart met een vooronderzoek als startpunt voor het werkelijke afstuderen.” Tijdens zijn vooronderzoek kwam hij in aanraking met de Dutch Daylight, een stichting die zich inzet voor promoten van daglicht in de gebouwde omgeving. “De wens van de stichting: inzicht bieden in de complexiteit van het thema, sloot perfect aan op mijn ideeën, de basis voor een mooi afstudeeronderzoek.”

De net afgestudeerde heeft daglicht vanuit drie thema’s benaderd; relatie tot de mens, evolutie van daglicht en tools. Het vormt een samenspel om het ontworpen met daglicht handen en voeten te geven, bestaand uit combinatie van tekst, foto’s en illustraties en inspiratieafbeeldingen. Sinds zijn afstuderen houdt hij in opdracht van Dutch Daylight lezingen over het belang van daglicht in de architectuur. “Ik wil met mijn passie mensen proberen te raken, een wake-up call om na te gaan denken over wat daglicht kan betekenen in de eigen leefomgeving.”

Uitreiking

De Avans Afstudeerprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan het beste afstudeerproject. Lees hier of Merijn de geldprijs van 1.500 euro gewonnen heeft.