Promotieonderzoek naar overtreden regels politie

Politieagenten schenden soms regels, niet zozeer voor persoonlijk gewin, maar om eenvoudiger, sneller of doelgerichter te kunnen optreden. Robin Christiaan van Halderen was onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool en verdedigde vrijdag 6 september 2019 bij de Open Universiteit zijn proefschrift ‘Taakgerelateerd ongeoorloofd handelen: een verkennend onderzoek binnen de Nederlandse politie.

Politiële taakuitvoering

Taakgerelateerd ongeoorloofd handelen, afgekort TOH, is een nieuw concept dat wordt gedefinieerd als: het overtreden van regels en formele afspraken met het oogmerk te handelen op een manier die ten goede komt aan de politiële taakuitvoering. In het proefschrift wordt TOH vergeleken met inhoudelijk verwante begrippen, zoals corruptie en ‘noble cause corruption’. De kennis over deze verwante begrippen is waardevol om TOH beter te begrijpen. Centraal in het onderzoek stond de vraag welke uitingsvormen van TOH voorkomen in de Nederlandse politiepraktijk en welke verklaringen ervoor bestaan.

Focus op basispolitiezorg

Het onderzoek is uitgevoerd binnen een regionale eenheid en was hoofdzakelijk gericht op de basispolitiezorg. In het onderzoek zijn klachten en interne onderzoeken bestudeerd, zijn agenten geobserveerd bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en zijn er interviews gehouden met politieagenten van verschillende basisteams, teamchefs, interne onderzoekers, klachtbehandelaars, een parketsecretaris en een hoofdofficier van justitie.

TOH blijkt verbonden te zijn met voor agenten alledaagse werkzaamheden, zoals verkeerscontroles, fouilleringen en inbeslagnames. Vormen van TOH zijn geordend in categorieën en casuïstiek is beschreven. TOH hangt vaak samen met een sterke vasthoudendheid of gedrevenheid bij het uitvoeren van de taak en is soms te relateren aan selectief optreden.

Er wordt ingegaan op verschillende factoren die bijdragen aan TOH, zoals kennis en vaardigheden van agenten, leiderschap binnen de organisatie en ontwikkelingen in de samenleving. De context waarbinnen wordt opgetreden blijkt een belangrijke invloed te hebben op TOH, maar ook de organisatie heeft aanzienlijke invloed op het bestaan van TOH. Dit laatste biedt mogelijkheden voor de aanpak ervan.

Over Robin van Halderen

Robin van Halderen was als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Hij hield zich binnen het Expertisecentrum Veiligheid bezig met uiteenlopende onderzoekthema's. Vooral op het snijvlak van bestuurskunde en criminologie, maar ook projecten gericht op digitalisering en social work.

Promotie

Robin van Halderen verdedigde zijn proefschrift ‘Taakgerelateerd ongeoorloofd handelen: een verkennend onderzoek binnen de Nederlandse politie’ op vrijdag 6 september 2019 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De promotor is prof. dr. E. Kolthoff, hoogleraar criminologie (Open Universiteit) en co-promotor is prof. dr. K. Lasthuizen (Victoria University).