Bijeenkomst bisschop De Korte: Opwarming aarde, duurzame gebouwen en beleggen

Sustainability, ofwel duurzaamheid, staat momenteel hoog op de agenda van de politiek. Regionaal, landelijk en internationaal. Maar zeker ook het onderwijs en de kerk integreren duurzaamheid in hun organisaties. Bisschop Gerard de Korte van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch spreekt op dinsdagavond 18 december aan Avans Hogeschool over de rol van de wereldreligies in een duurzame omgang met de aarde. En gaat hierover in discussie met het publiek.

Meld je aan voor de gratis toegankelijke lezing.

Klimaatverandering

De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’S, United Nations, 2014) en de daaraan gekoppelde indicatoren en doelen worden wereldwijd geaccepteerd. Vanuit de Rooms Katholieke kerk heeft paus Franciscus een bijdrage geleverd aan de ‘Goals’. Zo staat bijvoorbeeld binnen de kerken de duurzaamheid van de vele kerkgebouwen hoog op de agenda. En zo wordt bijvoorbeeld het geld van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch en zijn parochies duurzaam belegd.

Bisschop de Korte gaat tijdens de bijeenkomst dieper in op de betekenis van de wereldreligies voor een meer duurzame omgang met de aarde. Hij staat stil bij de betekenis van de wereldreligies voor een verantwoordelijk leven. Juist in deze tijd met veel nieuws over klimaatverandering en de opwarming van de aarde is dat een uitermate belangrijk thema. Na de lezing is er ruimte voor discussie met het publiek.

Economie en geloof

Tijdens de lezing komen twee werelden mooi samen. Hogescholen maken zich namelijk ook hard voor het realiseren van de SDG’s. Bij Avans is duurzaamheid verweven met het onderwijs. Dat uit zich onder meer in praktijkgericht onderzoek dat door lectoren, studenten en docenten binnen verschillende expertisecentra van Avans wordt uitgevoerd.

Als voorbeeld het Expertisecentrum Sustainable Business met de lectoren Jan Jurriëns (Sustainable Strategy and Innovation) en Marleen Janssen Groesbeek (Sustainable Finance en Accounting) die de bijeenkomst met de bisschop afsluiten.

“In Den Bosch, aan beide zijden van het spoor, wordt dus gewerkt aan duurzaamheid. Hoe complementair kan het zijn. Economie en geloof welke samen de duurzaamheid concreet maken. Dat zie je dus in de vorm van duurzaam beleggen en de circulariteit van de kerkgebouwen”, aldus Jurriens.

Aanmelden

Lezing van monseigneur Dr. G. De Korte, bisschop van den Bosch 18 december 2018, 19.00 tot 20.25 uur, Avans, Onderwijsboulevard 215, Den Bosch. Meld je aan voor de gratis toegankelijke lezing.