Associate degrees groeien door!

Een jaar geleden startten onze eerste voltijd-Associate degrees in Den Bosch. En terwijl ruim 300 studenten enthousiast aan de slag gingen, werkten we achter de schermen gewoon door aan het plan dat er al lag. Projectteams ontwikkelden nieuwe Ad’s en samen met HZ University of Applied Sciences bouwden we aan een compleet nieuwe academie in Roosendaal. Tegelijkertijd groeiden we uit onze jas in Den Bosch.

Bij de Avans Academie Associate degrees in Den Bosch bieden we al Ad’s in de richtingen: Business, Communicatie, Finance, HRM, ICT, Marketing en Ondernemen. In september komen daar 4 nieuwe opleidingen bij: Engineering, Health & Social Work, Management en Logistiek. Tot nu toe hebben al meer dan 400 studenten zich ingeschreven voor een Ad in Den Bosch. En de verwachting is dat dit aantal nog groeit naar zo’n 600.

Bij de nieuwe Associate degrees Academie (AdA) in Roosendaal starten na de zomer 8 opleidingen: Business, Engineering, Finance, Health & Social Work, Human Resource Management, ICT, Logistiek en Management. AdA heeft bericht ontvangen van het ministerie van OC&W dat de opleidingen Marketing en Ondernemen niet mogen beginnen in september.

Nieuwe locaties

Afgelopen jaar bleek de locatie aan het Stationsplein in Den Bosch te klein voor de Ad’s. De Avans Academie Associate degrees deelt dit pand met de Academie voor Marketing en International Business. Avans zocht een nieuw onderkomen en vond dat gelukkig dicht bij huis in een pand aan de Statenlaan. Op dit moment wordt het verbouwd tot een onderwijsomgeving die past bij het onderwijs van de Ad’s. Dat betekent veel open werkplekken waar docenten en studenten kunnen samenwerken.

Ook in Roosendaal is hard gewerkt. Hier start in september een nieuwe academie met Ad’s in verschillende richtingen. Locatie is het voormalige pand van de Belastingdienst aan het Mill Hillplein 1. Dit wordt nu verbouwd zodat we in september kunnen starten met tenminste 150 studenten. Ook hier geen traditionele klaslokalen, maar open ruimten met flexibele werkplekken. Bij de start van komend studiejaar openen beide locaties hun nieuwe deuren.

Toekomst

De komende jaren willen we groeien naar 2 volwaardige academies met elk 1.000 tot 2.000 studenten. Daarnaast blijven we nadenken over verdere uitbreiding van ons aanbod. Wat dat betreft loopt Avans voorop in hogeschoolland waar het Ad-aanbod de komende jaren verder zal groeien. Net als de bekendheid van deze onderwijsvorm.

Over Associate degrees

Een Associate degree is een tweejarige hbo-opleiding die sterk gericht is op de praktijk. Dat maakt de opleiding geschikt voor mbo 4-studenten die willen doorstuderen, maar ook voor de praktische havist. Het niveau zit precies tussen mbo-niveau 4 en hbo-bachelor. De Ad-opleidingen worden door het hbo, het mbo en het bedrijfsleven samen ontwikkeld. Ze sluiten daarom goed aan op zowel de praktijk als op een vervolgopleiding.