Presentatie tijdens de International Conference on Interactive Digital Storytelling

Lector Michel van Dartel en het kenniskringlid Sarah Lugthart presenteerden hun paper Plans versus Situated Actions in Immersive Storytelling tijdens de International Conference on Interactive Digital Storytelling in Madeira, Portugal.

Situated scenarios

Onderzoek

De paper is gebaseerd op het onderzoek dat Sarah uitvoerde voor de minor Research in Immersive Storytelling van AKV|St.Joost en de opleiding Communication & Multimedia Design in Breda.

Lees meer