ICT en Techniekopleidingen Avans bieden soelaas krapte arbeidsmarkt

Het ict- en techniekonderwijs van Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch staat in de top van het hoger onderwijs van Nederland. Alle zes de opleidingen die de Academie voor Industrie en Informatica (AI&I) biedt staan volgens de Keuzegids hbo 2018, de belangrijkste ranking van het jaar, op een nummer 1–positie. Ook is er sprake van een flinke toename van studenten. De kwaliteit en het arbeidspotentieel vallen op. Op 10 oktober nemen ruim 80 bedrijven deel aan de zogeheten ‘speedmeet’ bij Avans. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt in de ict- en technieksector een welkome ontmoeting met toekomstige beroepsprofessionals.

De huidige 2500 studenten van de opleidingen Communication & Multimedia Design, Informatica, Technische Informatica, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde vullen straks de vacatures. Dat trekt ‘grote’ namen uit de ict- en techniek-wereld. Zo komen bedrijven als VDL, ASML, Rabobank en Bosch op 10 oktober naar de Onderwijsboulevard in Den Bosch om met honderden bijna afgestudeerde studenten kennis te maken.

Toename studenten

Afgelopen zomer uitte de Sociaal Economische Raad Brabant zijn zorg. Het aantal openstaande vacatures zou ‘alarmerende’ vormen aannemen. De groei bij Avans is dus goed nieuws. De instroom is in de studiejaren 2016/2017 en 2017/2018 gestegen met respectievelijk 30 en 20 procent. Concreet betekent dat er in beide jaren samen bijna 2000 studenten eerstejaars studenten begonnen zijn aan een studie in ict en techniek Hiervan gaat een groot deel over een aantal jaar de arbeidsmarkt op.

Kwaliteit

Maar voorop staat de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt goed onderwijs gegeven volgens het oordeel van studenten. Maar ook volgens nationale onderwijsinstanties als de NVAO die de opleidingen op kwaliteit beoordelen. En in de Elsevier van 27 september staan de opleidingen Informatica en Elektrotechniek in de ranking van ‘Beste docenten volgens studenten’ op respectievelijk plek 1 en 2 van de ruim 300 hbo bacheloropleidingen. Het een en ander leidt tot het opleiden van toekomstbestendige en vakbekwame beroepsprofessionals met wie het bedrijfsleven op 10 oktober kennismaakt.

Het geheim van AI&I

Een grootschalige academie met kleinschalig onderwijs. Dat klinkt als een paradox. Maar André Gehring, directeur van AI&I, volgt de visie van Avans om persoonlijk en betrokken te zijn in het onderwijs dat bij zijn opleidingen wordt geboden. “Docenten moeten benaderbaar zijn. Dat lukt omdat we werken in een soort van communities met studenten en docenten. En wat ik heel belangrijk vind is het personeelsbeleid. We nemen alleen docenten aan die naast expertise op hun vakgebied écht passie hebben voor het onderwijs. Dat leidt tot kwaliteit.”