Duurzame demowoningen voor particuliere eigenaren

Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland heeft het project EnergieNeutraal Levensloopbestendig Bouwen (ENLEB) goedgekeurd.

In dit project  werken Vlaamse en Nederlandse partners samen aan de ontwikkeling van een integraal concept voor verduurzaming van woningen van particuliere eigenaars op basis van co-creatie. De focus ligt op zelfvoorzienendheid, zodat woningen energieneutraal blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.

Samen gaan de partners verschillende demowoningen realiseren met innovatieve technieken die een particuliere burger ook zou kunnen toepassen in zijn eigen woning. Via co-creatie gaan we met bedrijven en burgers aan de slag om bewustwording en eigenaarschap te creëren en tot technische oplossingen te komen vanuit de innovatieve kracht van de bedrijven. Verder wordt er ook een ENLEB-menukaart ontwikkeld die burgers kunnen gebruiken voor de verduurzaming van hun woningen. De menukaart belicht zowel technische als financiële aspecten en wil de bewoner ontzorgen.

Het partnerschap telt 9 organisaties uit Nederland en Vlaanderen: Kamp C, Zonnige Kempen, Thomas More en UCLL aan Vlaamse zijde en Universiteit Maastricht, Hellas Rectifiers, coöperatie TIORC, Stichting Avans Hogeschool en TU Eindhoven.

ENLEB heeft een totaal budget van 1,5 miljoen en ontvangt de helft daarvan als Europese steun. Het project is gestart op 1 juni 2017 en loopt tot 31 mei 2020.