Interregproject i-4-1-Health van start

Vanaf 1 januari 2017 werkt Avans Hogeschool in de grensstreek Vlaanderen-Nederland samen met 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 6 kennisinstellingen en 3 bedrijven aan het i-4-1-Health project.


Het project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier door middel van onderzoek en innovatie. Het project loopt tot 31 december 2019 en heeft een totaal budget van € 8,5 mln, waarvan 50% EFRO-subsidie van de EU.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.

ATGM en ACUE

Vanuit Avans zijn naast studenten van ACUE ook Nicole van den Braak van ATGM en Frederik Duerinck van ACUE betrokken bij het project.