ESB kennispartner Breda Breed

Het Expertisecentrum Sustainable Business (ESB) neemt deel aan het platform Breda Breed. Het doel van Breda Breed is onder andere crowdfunding voor lokale initiatieven faciliteren. Om dit te realiseren is het belangrijk om met de juiste lokale partners samen te werken. Het ESB van Avans Hogeschool heeft toegezegd deel te nemen als kennispartner en als lid van de Groen-licht-commissie.

Kennispartner

Kennispartners van Breda Breed bieden initiatiefnemers hulp in de vorm van kennis bij het voeren en opzetten van hun initiatief. Avans ondersteunt bijvoorbeeld de crowdfunding-actie door de inzet van studenten die hun kennis kunnen delen. Ook onderzoekt Avans of deze manier van ondersteunen van lokale initiatieven ook daadwerkelijk werkt.

Lid van de Groen-licht-commissie

Om de kwaliteit binnen het platform te waarborgen is een Groen-licht-commissie samengesteld. Deze commissie vervult de curatorfunctie van Breda Breed. Dit houdt concreet in dat de leden van deze commissie inspraak hebben in de beoordeling van de projecten voordat deze gepubliceerd worden. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de verschillende partners waaronder het ESB.