Verpleegkundigen opleiden is gezamenlijke uitdaging

De vraag naar hoogopgeleide zorgprofessionals blijft toenemen. Anouk van Lange, adjunct-directeur Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool schrijft in het Brabants Dagblad van 18 maart over hoe de opleiding samen met instellingen in de regio de schouders eronder zet om voldoende HBO-Verpleegkundigen op te leiden.

Student HBO-Verpleegkunde

'De V&VN, de grootste beroepsvereniging voor verpleegkundigen van Nederland, waarschuwde gisteren voor het groeiende tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen. De regels wat betreft registratie zijn strenger geworden. De vraag naar zorg neemt toe en wordt steeds complexer. Als hogeschool zetten we daarom alle zeilen bij om de professionals waar zo’n grote vraag naar is, op te leiden. Een van de grootste uitdagingen daarbij is het vinden van genoeg plaatsen waar studenten praktijkervaring kunnen opdoen. Door samen met zorginstellingen op te trekken pakken we dit probleem aan. Maar we willen meer doen.


Avans Hogeschool biedt de opleiding HBO-Verpleegkunde aan in Den Bosch en Breda. Per jaar leiden wij zo’n 400 HBO-verpleegkundigen op. Dat zijn jongeren die net van de middelbare school of het MBO komen, maar ook MBO-verpleegkundigen die hun niveau willen verhogen – waar dus dringend behoefte aan is. Ze zijn maatschappelijk betrokken en beseffen zich dat ze als HBO-verpleegkundige een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorg. 

 

Voldoende studenten vinden voor deze opleiding is niet de uitdaging. Ze gemotiveerd houden ook niet. Ze goed voorbereiden op de praktijk wel. Zeker nu die praktijk steeds complexer wordt: mensen blijven langer thuis wonen, de gemiddeld steeds oudere patiënt heeft meerdere aandoeningen tegelijkertijd en de vernieuwing in technologie vraagt nieuwe vaardigheden en nieuwe ethische afwegingen.

Al vanaf het eerste jaar lopen onze studenten stage in een zorginstelling. Gedurende de 4-jarige opleiding zijn de studenten 2300 uur aan de slag in beroepspraktijk. Bijvoorbeeld bij een zorg- en behandelcentrum, ziekenhuis of in de thuiszorg. We hebben de praktijk hard nodig om te zorgen dat we voldoende mensen kunnen opleiden. 

 

We zijn dan ook blij dat we in de regio kunnen rekenen op de instellingen in het werkveld. De opleiding HBO-Verpleegkunde van de Avans Academie voor Gezondheidszorg heeft het opleiden in de praktijk in de afgelopen jaren samen met hen kunnen vormgeven. We werken samen met de grote Brabantse ziekenhuizen, verzorgings-,  verplegings-, en thuiszorginstellingen, GGZ, GGD en huisartsenpraktijken. Met het hele werkveld is er constructieve samenwerking om het tekort aan hoog opgeleide verpleegkundigen aan te pakken.

 

We hebben afspraken gemaakt hoe we elkáár gaan versterken. Concreet: we scholen de medewerkers van deze instellingen met een MBO-diploma bijvoorbeeld op tot HBO-verpleegkundigen. We ondersteunen de instellingen en hun medewerkers. Bijvoorbeeld bij het begeleiden en coachen van studenten. We werken samen in ‘innovatieve leerafdelingen’ waar meerdere studenten samen stage lopen. Daar zijn docenten met enige regelmaat aanwezig en daar werken onze onderzoekers samen met studenten, docenten en professionals aan innovatieve projecten en onderzoek. Zij lossen vraagstukken op die in de instelling leven.

 

Zo versterken we samen de zorg in de hele regio. Maar we merken dat we er nog niet zijn: de vraag blijft stijgen. Onze numerus fixus – het aantal voltijd studenten dat we per jaar maximaal op kunnen leiden – is 300, vanwege de beperkte capaciteit voor stageplekken. Samen met het werkveld halen we alles uit de kast om die capaciteit te vergroten. Dan kunnen we de numerus fixus loslaten en voor de toekomst zorgen voor voldoende hoogopgeleide verpleegkundigen.'