Lectorale rede: Van Winst naar Meervoudige Waarde

Weinig organisaties kunnen in deze tijd de voor hen relevante vraagstukken alleen oplossen. Bedrijven zoeken dus samenwerking met externe partners. Dat gebeurt vaker in netwerken in plaats van ketens en steeds meer online en via social media. Zo ontstaat de organisatie 3.0. Avanslector Jan Jurriëns onderzoekt hoe goede samenwerking in zo’n netwerkorganisatie de economie kan veranderen. Jurriëns heeft op 19 juni zijn lectorale rede uitgesproken bij Avans Hogeschool in Breda.

Lees de lectorale rede van Jan Jurriëns.

Jan Jurriëns onderzoekt samen met zijn kenniskring van docenten en onderzoekers hoe de betere samenwerking in de organisatie 3.0 zorgt voor een economie die klaar is voor de toekomst. De focus ligt daarbij op de circulaire economie die gericht is op maximaal hergebruik van producten en grondstoffen, op het ontwikkelen van waarde in plaats van producten en op snelle transities zoals in de zorg en in de bouw. Deze 3 ontwikkelingen maken een andere inrichting van samenwerking tussen bedrijven noodzakelijk.

3.0 onderzoeken

Jurriëns richt zijn lectoraat Sustainable Strategy and Innovation in volgens de lijnen van een 3.0-organisatie waarin gelijkwaardige samenwerking de basis is. Zo schreef hij de uitgave ter ere van zijn lectorale rede niet alleen, maar samen met een aantal van de betrokken docent-onderzoekers. 

 

In de komende jaren willen zij samen met het bedrijfsleven en organisaties bepalen hoe het onderzoek precies vorm krijgt. Het bedrijfsleven is dus ook van harte uitgenodigd om mee te denken over vragen en antwoorden over de veranderende noodzaak tot samenwerking.

 

De centrale vraag van Jurriëns’ onderzoek is gericht op het vormen en inrichten van een nieuwe netwerkorganisatie, een organisatie 3.0. Waarom samenwerken? Hoe samenwerken? En wat levert het op? Dat zijn de vragen die het fundament leggen onder het onderzoek van Jurriëns en zijn kenniskring. 

Programma lectorale rede

De lectorale rede duurt van 14.30 tot  17.30 uur. Geïnteresseerden die de rede willen bijwonen, moeten zich van tevoren aanmelden. De rede is bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 in Breda. 

Over Jan Jurriëns

Jurriëns studeerde aan de Verkeersacademie in Tilburg en rondde zijn opleiding Bedrijfseconomie af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde op het onderwerp Innovatie aan Nyenrode Business Universiteit. Voor zijn huidige functie was hij lector innovatie bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, daarvoor lector Bestuurbaarheid bij VU-Windesheim. Hij heeft als organisatieadviseur gewerkt en was tot 2004 senior partner bij Twynstra Gudde. Daarvoor werkte hij bij CSC, Rijnconsult, M&I en Cap Gemini. Als toezichthouder is Jan verbonden aan diverse maatschappelijke organisaties en adviseert hij op het gebied van samenwerking. 

Over het Expertisecentrum Sustainable Business

Het Expertisecentrum Sustainable Business (ESB) heeft als missie om door multidisciplinair praktijkgericht economisch en technisch bedrijfskundig onderzoek op actuele thema’s uit de regio bij te dragen aan een duurzame regionale economie en samenleving. Dit onderzoek wordt gebruikt bij het ontwikkelen van onderwijs. De 6 lectoraten van het ESB zijn Sustainable Working and Organising, Sustainable Strategy and Innovation, Sustainable Finance and Accounting, Improving Business, New Marketing en International Business.