Digitale lunchlezing: Creatief regelgebruik bij de aanpak van motorclubs

Het Expertisecentrum Veiligheid nodigt u graag uit voor een digitale lunchlezing op donderdag 20 mei 2021 van 12.15 - 13.15 uur.

De casus

De lunchlezing gaat over ‘Creatief regelgebruik bij de aanpak van motorclubs’. De gemeente Breda werkt in de aanpak van ondermijning en onveiligheid met het concept van stadsmariniers. Het idee daarvan is dat de beste mensen in de frontlijn van stedelijke problematiek gezet worden en ze daar de problemen oplossen. Een concrete casus daarbij is de aanpak van een motorclub. Wat als je als gemeente een bepaalde organisatie liever niet in je gemeente gevestigd ziet? Welke middelen heb je dan tot je beschikking?

De sprekers

De casus wordt uitgelegd en besproken door Kas Donkers, stadsmarinier bij de gemeente Breda. De lunchlezing en het thema van creatief regelgebruik worden ingeleid door Julien van Ostaaijen, lector Recht en Veiligheid bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Deze lunchlezing sluit aan bij het onderzoeksprogramma van zijn lectoraat Recht en Veiligheid getiteld ‘Robin Hood en de rechtsstaat’. Via de lectorale rede, die op 27 mei a.s. door Julien van Ostaaijen wordt uitgesproken, kunt u over dit onderzoeksprogramma meer te weten komen. Op onze website vindt u meer informatie.

Aanmelden

Aanmelden voor de lunchbijeenkomst op 20 mei kan bij het secretariaat van het Expertisecentrum Veiligheid: secretariaatEV@avans.nl. Na aanmelding ontvangt u de link, waarmee u digitaal kunt deelnemen aan deze lunchlezing. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Digitale lunchlezing: Creatief regelgebruik bij de aanpak van motorclubs

,