Seminar en boekpresentatie Opbouwwerk revisited

Op woensdag 3 april presenteert auteur Mariet Paes bij Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch haar boek Eigenzinnig pionier, Een biografie van Piet Willems. Speciaal voor deze mooie gelegenheid organiseren Avans Hogeschool, Academie voor Sociale Studies ’s-Hertogenbosch en het lectoraat Integrale Veiligheid het seminar Opbouwwerk revisited, dat we combineren met de boekpresentatie.

Piet Willems

Van 1974 tot eind jaren tachtig werkte Piet als opbouwwerker in Den Bosch-Oost. Hij werd gezien als een icoon van het opbouwwerk. Hij streed voor mensen in kwetsbare posities en kreeg daarvoor zowel lof als kritiek. In de jaren negentig tot zijn dood in 2004 werkte Piet op stedelijk niveau. Zijn werk biedt inspiratie voor het huidige sociaal werk. De vorm is weliswaar anders, maar de thema’s van het sociaal werk zijn gebleven, zeker in het licht van de huidige decentralisatie en transities.

Mariet Paes

Mariet is oud-directeur van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVZM).

Programma

 

13:00-13:30

Inloop

13:30-16:30           

Inleiding door Siwert Meijer, docent Academie voor Sociale Studies ’s-Hertogenbosch en onderzoeker bij het lectoraat Integrale Veiligheid van het Expertisecentrum Veiligheid.

 

Mariet Paes presenteert de biografie. Ze trekt een parallel met het sociale werk van nu en ze biedt een exemplaar van de biografie aan Paul Kuypers aan. Paul was directeur van onderzoeksbureau het PON in Tilburg en van De Balie in Amsterdam, een podium voor vrije geesten. Hij was een tijdgenoot en vriend van Piet.

 

Jos van der Lans, bekend publicist in het welzijnswerk, vertelt over de Canon samenlevingsopbouw, waar hij aan werkt met #Krachtproef en Movisie.

 

Danny Wildemeersch, hoogleraar aan de KU Leuven houdt een inleiding over commons en grensverleggers.

16:30-17.00

Borrel en gelegenheid om na te praten.

Boek

Na afloop is het boek voor de gereduceerde prijs van € 20 verkrijgbaar. U kunt alleen contant betalen.

Aanmelden

Deelname aan deze middag is gratis, u moet zich wel van tevoren aanmelden.

Seminar en boekpresentatie Opbouwwerk revisited

, 's-Hertogenbosch

Aanmelden