Social Work voltijd hbo

Arbeidsmarktperspectief

De opleiding Social Work richt zich sterk op profilering van jezelf als professional. Het curriculum, ons onderwijsprogramma, is nieuw en sluit optimaal aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Alumna Lonneke vertelt:

 

Potentiële beroepen

 • Schoolmaatschappelijk werker
 • Medisch maatschappelijk werker
 • Begeleider in de geestelijke gezondheidszorg
 • Pedagogisch medewerker in de jeugdhulpverlening of jeugdzorg
 • Medewerker bij Veilig Thuis
 • Hulpverlener voor ouderen
 • Hulpverlener in de verslavingszorg
 • Opbouwwerker in een buurt
 • Manager van een zorgboerderij
 • Woonconsulent bij een woningcorporatie
 • Begeleider van een educatief project voor spijbelaars
 • Buurtgerichte opvoedingsondersteuner
 • Beleidsmedewerker bij een gemeente
 • (Ambulant) jongerenwerker
 • Coach van risicojongeren
 • Programmacoördinator in de recreatiesector
 • Coördinator binnen een brede school
 • Casemanager binnen het gevangeniswezen
 • Projectleider van buurtgerichte en stedelijke projecten
 • Reclasseringswerker
 • Raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming