Ruimtelijke Ontwikkeling

Voltijdopleiding in Tilburg

Hotel de Mengfabriek

Hotel de Mengfabriek

Studenten Ruimtelijke Ontwikkeling berekenden de financiële haalbaarheid van een tijdelijk hotel in een voormalige mengvoederfabriek.

Expeditie Erfgoed

Projectgroep Expeditie Erfgoed werkt aan de realisatie van een hotel in de voormalige mengvoederfabriek de Heus in ‘s-Hertogenbosch. Het multidisciplinaire team bestaat uit bouwkundigen, architecten, vastgoedstudenten, bedrijfskundigen en designers. De studenten werken onder vaste begeleiding van professionals uit verschillende vakgebieden. Expeditie Erfgoed is onderdeel van Iding Herbestemming Erfgoed.

Hotel de Mengfabriek

Hotel de Mengfabriek is de naam van het te realiseren hotel. Gasten kunnen er straks logeren volgens het all-you-can-sleep-concept. Studenten van Expeditie Erfgoed maakten een filmpje om dit concept toe te lichten. En een indruk te geven van de sfeer op de locatie en in het toekomstige hotel.

 

Financiële haalbaarheid

Studenten Rob van de Weijer en Antonie Elbers keken als vastgoedspecialisten naar de financiële haalbaarheid van Hotel de Mengfabriek. Ze berekenden de investeringskosten, de exploitatielasten en het rendement. Een lastig vraagstuk, omdat het hotel maximaal 8 jaar in het pand mag zitten. Bovendien is het gebouw geen eigendom van de hoteluitbaters.

Rekenmodel

Er is nog relatief weinig informatie over de financiële haalbaarheid van tijdelijke herbestemmingen. Daarom bouwden Rob en Antonie hiervoor een rekenmodel. Geschikt voor projecten met een looptijd van maximaal 10 jaar. Het rekenmodel toetst de financiële haalbaarheid van het project. En brengt de succesfactoren en risico’s in kaart. Met dit model hebben de studenten ook de financiële haalbaarheid van Hotel de Mengfabriek doorgerekend.

Waarde

Het onderzoek van Rob en Antonie draagt bij aan het aantrekken van financiering voor tijdelijke herbestemmingen. En het versnellen van investeringsbeslissingen. Projectontwikkelaars, beleggers, overheden en financiële instellingen die actief zijn in de vastgoedwereld profiteren van de resultaten.