Ruimtelijke Ontwikkeling

Voltijdopleiding in Tilburg

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 2 semesters. Je volgt vakken, werkt aan projecten en aan je persoonlijke ontwikkeling. Vanaf het begin pas je de theorie toe in de praktijk. Externe opdrachtgevers zijn direct betrokken bij alle projecten. De start ervan is meestal op de locatie van de opdrachtgever. Die verzorgt gastcolleges, inspireert en geeft feedback op je werk. Je ziet wat er met je voorstel gebeurt. Zo krijg je een goed beeld van de uitdagingen in de praktijk.

Basis

Je maakt kennis met ruimtelijke ontwikkeling. Je leert wat we moeten bouwen. Hoe een locatie blijft voldoen aan de eisen van bewoners en gebruikers. Je stelt financieringsplannen op en ervaart de rol van wet- en regelgeving. Je leert ook het gebouw en gebied in kaart brengen. Via excursies, een oriënterende stage gastcolleges en workshops leer je de praktijk goed kennen. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Verdieping

Je gaat dieper in op de ontwikkeling of herontwikkeling van stedelijke gebieden, bouwmanagement en vastgoed. Je maakt plannen en bent de regisseur van het team dat projecten realiseert. Daarbij zijn architecten, aannemers, juristen en verkeerskundigen betrokken. Maar ook gebruikers van het gebied en omwonenden. In het derde jaar kies je een specialisatie en loop je stage. In jaar 4 kies je een minor. Hiermee ga jij je nog verder verdiepen of juist verbreden. Je sluit je opleiding af met een afstudeerproject in de praktijk.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Vak: Duurzame inrichting bestaande woonomgeving x
Projectvoorbereiding x
Vak: Inleiding Ruimtelijke Ontwikkeling x
Vak: Integrale Bouwtechniek traditionele woningbouw x
Vak: Vooronderzoek Ontwerp voor een gebied x
Vak: Omgaan met data x
Talentontwikkeling x x
Project Ontwikkeling amfibische woning in een oud kanaal x
Vak: English in the Built Environment x
Vak: Onderzoeken en visualiseren x
Evaluatieweek x x
Vak: Bouworganisatie en contractvorming x
Voorbereiding oriënterende stage x
Vak: Verkavelen en grondexploitatie x
Vak: Maken bouwkundig rapport uitvoeringsmethoden x
Vak: Statistiek x
Extra vak mbo: English in the Built Environment x
Oriënterende stage x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Vak: Bouworganisatie en contractvorming x
Vak: Financiële rekenkunde x
Vak: Initiëren en herbestemmen x
Vak: Opname en taxatie x
Projectvoorbereiding x x
Talentontwikkeling x x
Project Herbestemming en strategisch vastgoedbeheer x
Vak: English in the Built Environment x x
Evaluatieweek x x
Vak: Projectvaardigheden x x
Vak: Bouweconomie x
Vak: Conceptontwikkeling x
Vak: Ondernemingsfinanciering en -recht x
Project Gebiedsontwikkeling x
Vak: Netwerken & Acquisitie x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Specialisatie: keuzevakken x
Project of onderzoek in de specialisatie x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor naar keuze x x
Afstudeerproject x x