Ondernemerschap & Retail Management voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt 4 jaar. Ieder jaar is verdeeld in 4 blokken van 10 weken. Elk blok sluit af met een tentamenweek. Je volgt lessen en werkcolleges en voert praktijkopdrachten uit. Vanaf het begin is er interactie met het bedrijfsleven. Je houdt bijvoorbeeld een presentatie voor de opdrachtgever, voert een bankgesprek of schrijft een adviesrapport. Je loopt stage en volgt een keuzemodule. Je sluit je opleiding af met een onderzoek in het werkveld. Dat resulteert in een concreet bedrijfsplan.

Basis

Je start je propedeuse met praktijkgerichte vakken. Elk blok vertellen gastsprekers over hun praktijk. Je werkt aan projecten. Samen met vier tot vijf medestudenten. Je voert bijvoorbeeld een vestigingsplaatsonderzoek uit voor een bekende winkelketen. Je voert een consumentenonderzoek uit. Of je maakt een ondernemingsplan. Je gaat aan de slag met business modellen en retailmarketing.

Verdieping

In je tweede jaar verdiep je je in retailmarketing. Je maakt een communicatieplan voor een winkelketen, een categorieplan voor een supermarkt en je leert alles over inkoop en logistiek binnen de retail. Je sluit af met het ontwerp van je eigen winkelconcept. Hier laat je zien dat je alles in je hebt om die innovatieve ondernemende retailer te zijn. In je derde jaar loop je een halfjaar stage. In je laatste jaar volg je een minor en studeer je af met een plan of onderzoek in het bedrijfsleven.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Coaching x x x x
Retailmarketing x x x x
Betekenisvol ondernemen x x x x
Bedrijfseconomie x x x
Onderzoek en analyse x x x x
Beroepsvaardigheden x x x x
Project: Customer journey - Waar wringt de schoen? x
Statistiek x
Recht x
Studieloopbaanbegeleiding/beroepsvoorbereiding x x x
Management en Organisatie x x x
Project: Vestigingsadvies - Waar zit je klant? x
Engels x x
Project: Positionering, imago & identiteit: Hoe ziet je klant jou? x
Project: Ondernemingsplan - Het beste voor je klant x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Teambuilding x
Beroepsvaardigheden x x x x
Internationalisering x x x x
Retailmarketing en consumentengedrag x x x x
Management en Organisatie x x x x
Bedrijfseconomie x x x x
Onderzoek en analyse x x x x
Engels x x
Bedrijfsrecht x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage (eventueel in het buitenland) x x
Strategie x
Implementatie x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor (vrije keus, eventueel in het buitenland) x x
Afstuderen x x