Integrale Veiligheidskunde

Voltijdopleiding in Breda

Arbeidsmarktperspectief

Met je diploma Integrale Veiligheidskunde op zak vind je gemakkelijk een baan. Je start meestal als veiligheidsadviseur. En groeit daarna uit tot manager, projectleider of adviseur van grote projecten rondom veiligheid.

Je werkt bijvoorbeeld als integrale veiligheidsdeskundige in een overheidsinstelling. Gemeente, brandweer of politie. Bij een afdeling criminaliteitsbeheersing. Calamiteitenbestrijding. Of bij productiebedrijven, beveiligingsbedrijven, banken, verzekeraars of vervoersmaatschappijen. Evenementen- en sportorganisaties, zorg- of onderwijsinstellingen.

Als allround veiligheidsdeskundige weet je alles van veiligheid. Je maakt risico-inventarisaties op basis van arbo-gegevens, criminaliteitscijfers en onderzoek. En stelt passende veiligheidsadviezen op. Je formuleert voorstellen voor beleid. Waarbij je oog houdt voor de juridische, financiële, organisatorische en bestuurlijke kanten van veiligheid. Je coördineert ook de uitvoering van dat beleid. En vormt de verbindende schakel tussen verschillende disciplines. Je brengt mensen bij elkaar. En weet op het juiste moment de juiste specialisten in te schakelen.

Alumnus Bart vertelt:

Potentiële beroepen

  • Veiligheidsadviseur
    Je bent uitvoerder, analist, onderzoeker of inspecteur. Je analyseert situaties, omstandigheden en ontwikkelingen met betrekking tot veiligheidsrisico's. Je draagt oplossingen aan en doet onderzoek naar veiligheid. Je voert ook veiligheidsaudits uit.
  • Veiligheidscoördinator
    Je bent beleidsmedewerker, intermediair, managementondersteuner, controller of procesbewaker. Je coördineert de beleidsontwikkeling rondom de beheersing van veiligheidsrisico's en alle plannen en maatregelen die daarbij komen kijken. Je ontwikkelt, begeleidt, implementeert en evalueert veiligheidsbeleid, veiligheidsprocessen en veiligheidsprojecten. Je stelt plannen op rondom veiligheid, rampen en beveiliging. Je maakt effectrapportages en beheert het budget.
  • Veiligheidsmanager
    Je bent regisseur, projectleider of afdelingshoofd. Je geeft leiding aan mensen en processen. Je neemt beslissingen over veiligheids- en beveiligingsplannen, ook bij incidenten. En motiveert en enthousiasmeert je team.
  • Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid