Human Resource Management Associate degree deeltijd hbo

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

toelatingseisen
Profiel Extra vakken/toelichting
havo N&T
havo N&G
havo E&M
havo C&M
vwo N&T
vwo N&G
vwo E&M
vwo C&M
mbo-niveau 4

Aanvullende toelatingseisen

Werkplek

Als je met de HRM deeltijdopleiding start, dan heb je bij voorkeur een relevante (groei)werkplek van ongeveer 20 uur per week. Hier:

  • heb je voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een oplossingsgerichte HR-professional
  • kun je vakliteratuur, gegevens en regelgeving bestuderen, materialen gebruiken en inhoudelijk discussiëren over het vak
  • kun je praktijkopdrachten uitvoeren, zoals een onderzoek, het voeren van een coachings- of sollicitatiegesprek of het maken van een organisatie-analyse.

Als je werkplek hier niet aan voldoet, kan het lastig zijn opdrachten uit te voeren. Dan is het raadzaam een andere werkplek te zoeken.

Instroommoment

Beginnen in september

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 1 juli 2022

Verkorte trajecten

Je hebt een certificaat of getuigschrift van een relevante opleiding op hbo-niveau. In dat geval kun je vrijstellingen aanvragen. 

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit, maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Sluit je het assessment af met een positief resultaat, neem dan contact met ons op zodat we je inschrijving verder kunnen bespreken.