Communication & Multimedia Design

Voltijdopleiding in Breda

Opbouw van de opleiding

De opleiding Communication & Multimedia Design duurt 4 jaar. In jaar 1 en 2 is het format hetzelfde: je werkt in periodes van 4 of 8 weken waarbij vakinhoud, design practice en projectmatig werken de rode draad zijn. Je krijgt hoor- en werkcolleges en ruimte om te experimenteren. Je doet individuele opdrachten, maar werkt vooral veel samen in projecten.

Basis

Tijdens de propedeuse leer je de vaardigheden die je later nodig hebt in je werk. Je volgt vakken en werkt aan een project rond een thema, bijvoorbeeld Social Design en Storytelling. Heb je een creatieve achtergrond, dan oefen je met techniek. En andersom. Ook leer je om samen te werken en je rol te vinden binnen een creatief team. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Verdieping

In jaar 3 ga je je kennis verdiepen en kies je een richting. Ook loop je aan half jaar stage. mogelijk in het buitenland. In het laatste studiejaar ga je je verder verdiepen of verbreden met een minor naar keuze. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk, een eindverslag en een expositie. Zo laat je zien dat je voldoet aan alle competenties van een CMD'er en je toont jouw specialisme.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Module Analogue Systems x x
Module Digital Systems x x
Module Embedded Design x x
Module Expression x x
Module Void x x
Module Sensoring x x
Module Smart Tech x x
Module System Hacking x x
Module Time Based Story Mechanics x x
Module Void x x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Module Digital systems x x
Module Medialiteit x x
Module Time Based Story Mechanism & Expression x x
Module Void x x
Module Embedded design x x
Module Sensoring & Analogue Systems x x
Module Void x x
Module Void x x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Labs: Technology, Human, Story of VOID x x
Stage x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Afstuderen x x