Chemie

Voltijdopleiding in Breda

Opbouw van de opleiding

Bij deze opleiding kies je meteen een richting: Chemische Productinnovatie, Forensisch Laboratoriumonderzoek of Biobased TeCh. In jaar 3 kies je je specialisatie. Elk jaar bestaat uit 4 blokken waarin steeds een ander onderwerp centraal staat. Bijvoorbeeld: alcohol, medicijnontwikkeling, waterzuivering met algen of duurzaam Nederland in 2050. Je volgt vakken, krijgt gastcolleges en werkt in groepen aan een casus, op een manier die aansluit op jouw richting.

Basis

Het eerste jaar is oriënterend. In diverse vakken maak je kennis met chemie. Zoals levende chemie, structuurchemie en scheidingstechnieken. Ook werk je aan praktijkopdrachten, waarvoor je regelmatig contact hebt met professionals. De vaardigheden daarvoor leer je in het laboratorium. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen.

Verdieping

Aan het eind van het tweede jaar leg je je studieroute voor jaar 3 en 4 vast. Dat betekent dat je je specialiseert en een minor kiest waarmee jij je kennis verder gaat verdiepen of verbreden. In de derde of vierde loop je een half jaar stage, passend bij jouw specialisatie. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
CPI-BTC-FLO Levende chemie x
CPI-BTC-FLO Chemisch rekenen x
FLO- Forensisch onderzoek in de praktijk x
BTC Biobased Economy x
BTC: Scheidingstechnieken x
CPI: Inleiding chromatografie x
CPI-BTC: Engels x
CPI-BTC Wiskunde x
CPI-BTC-FLO Evenwichten x
FLO-BTC: Celbiologie x
BTC Microbiële fysiologie x
BTC: Fysische massabalansen x
CPI Scheidingsmethoden x
CPI-BTC Groene stroom x
FLO DNA en evolutie voor FLO x
FLO Engels x
CPI Spectroscopie x
FLO Wiskunde x
BTC Energiebalansen x
BTC: Fysische transportverschijnselen x
CPI Anorganische chemie x
CPI Thermodynamica x
CPI-BTC-FLO Structuurchemie x
CPI: Structuur-activiteitsrelaties x
FLO Inleiding recht x
FLO: Elektrochemische analyse x
FLO: Scheidingsmethoden x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BTC: Bio-organische chemie x
BTC: Bioraffinage theorie x
FLO: Genetica x
FLO: Toxicologie x
CPI: Gaschromatografie en HPLC x
BTC: Biochemie x
BTC: Downstreamprocessing x
CPI: Polymeerchemie x
FLO: Gaschromatografie en HPLC x
FLO: Sporenanalyse x
CPI: Structuur en binding x
BTC: Biobased technologie x
BTC: Statistiek 1 x
CPI: Functionele groepen x
CPI: Statistiek 2 x
FLO: Criminalistiek x
FLO: Statistiek x
BTC: Biobased economy x
CPI: Nanotechnologie x
FLO: Organische chemie basis x
FLO: Recht x
(Bio)katalyse x
BTC: Reactorkunde x
CPI: Fysische chemie x
CPI: Structuuropheldering x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Verdiepende minor x x
Stage L of verbredende minor

Stage L of verbredende minorin jaar3

route 1: stage L = 45 studiepunten + afstuderen 45 studiepunten

x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage L of M

Stage L of Min jaar4

Route 2: verbredende minor = 30 studeiepunten + stage + 30 studiepunten + afstuderen = 30 studiepunten

x
Stage M of afstuderen x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Je vakkenpakket hangt af van de richting die je kiest.

CPI = Chemische Productinnovatie

BTC = Biobased TeCh

FLO = Forensisch Laboratoriumonderzoek