Chemie

Voltijdopleiding in Breda

Opbouw van de opleiding

Bij deze opleiding kies je meteen een richting: Chemische Productinnovatie (CPI), Forensisch Laboratoriumonderzoek (FLO) of Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCH). In jaar 3 kies je je specialisatie. Elk jaar bestaat uit 4 blokken waarin steeds een ander onderwerp centraal staat. Bijvoorbeeld: alcohol, medicijnontwikkeling, waterzuivering met algen of duurzaam Nederland in 2050. Je volgt vakken, krijgt gastcolleges en werkt in groepen aan een casus.

Basis

Het eerste jaar is oriënterend. In diverse vakken maak je kennis met chemie. Zoals levende chemie, structuurchemie en scheidingstechnieken. Ook werk je aan praktijkopdrachten, waarvoor je regelmatig contact hebt met professionals. De vaardigheden daarvoor leer je in het laboratorium. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen.

Verdieping

Aan het eind van het tweede jaar leg je je studieroute voor jaar 3 en 4 vast. Dat betekent dat je je specialiseert en een minor kiest waarmee jij je kennis verder gaat verdiepen of verbreden. In het derde of vierde jaar loop je een half jaar stage, passend bij jouw specialisatie. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BTC: Introduction to biobased products x
CPI-BTC-FLO: Chemisch rekenen x
CPI-BTC-FLO: Levende chemie x
FLO-CPI-BTC: Project Moleculair koken x
FLO: Forensisch onderzoek in de praktijk x
BTC: Scheidingstechnieken x
CPI-BTC-FLO: Evenwichten x
CPI-BTC-FLO: Wiskunde x
CPI-BTC: Engels x
CPI-BTC: Project water x
CPI: Inleiding chromatografie x
FLO-BTC: Celbiologie x
FLO: Project Alcoholcontrole x
BTC: Fysische massabalansen x
BTC: Microbiële fysiologie x
CPI-BTC: Groene stroom x
CPI-BTC: Project Medicijnontwikkeling x
CPI: Scheidingsmethoden x
CPI: Spectroscopie x
FLO: DNA en evolutie x
FLO: Engels x
FLO: Project Illegaal gebruik van farmaca x
FLO: Wiskunde x
BTC: Energiebalansen x
BTC: Fysische transportverschijnselen x
CPI-BTC-FLO: Structuurchemie x
CPI-BTC: project Duurzame energie x
CPI: Anorganische chemie x
CPI: Moleculen in interactie x
CPI: Thermodynamica x
FLO: Elektrochemische analyse x
FLO: Inleiding chromatografie x
FLO: Project Inbraak x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BTC: Bio-orchanische chemie x
BTC: Bioraffinage theorie x
CPI: Gaschromatografie en HPLC x
CPI: Project Bio-energie x
CPI: Project Energie x
FLO: Fysiologie en Toxicologie x
FLO: Genetica x
FLO: Project Dreigbrief x
FLO: Project Plaats Delict x
BTC: Biochemie x
BTC: Downstreamprocessing x
CPI-BTC: Toxicologie x
CPI: Polymeerchemie x
CPI: Structuur en binding x
CPI: Structuur en binding x
FLO: Gaschromatografie en HPLC x
FLO: Sporenanalyse x
BTC: Biobased technologie x
BTC: Statistiek 1 x
CPI: Functionele groepen x
CPI: Project Productinnovatie A x
CPI: Statistiek 2 x
FLO: Criminalistiek x
FLO: Project Zedendelict x
FLO: Statistiek x
BTC: Project van PLANT naar PLA en terug x x
BTC: Reactorkunde x
BTC: Sustainability of biobased products x
CPI: (Bio)katalyse x
CPI: Fysische chemie x
CPI: Nanotechnologie x
CPI: Project Productinnovatie B x
CPI: Structuuropheldering x
FLO: Organische chemie basis x
FLO: Project Drugs x
FLO: Recht x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BTC: Minor of Stage x x
CPI: Specialisatie x x
FLO: Minor of Stage x x
BTC: Specialisatie x x
CPI: Minor of Stage x x
FLO: Specialisatie x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage of Minor x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Je vakkenpakket hangt af van de richting die je kiest.

CPI = Chemische Productinnovatie

BTC = Biobased TeCh

FLO = Forensisch Laboratoriumonderzoek