Chemie Voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Bij deze opleiding mag je direct een richting kiezen: Chemische Productinnovatie (CPI), Forensisch Laboratoriumonderzoek (FLO) of Biobased Technology and Chemistry Eventueel overstappen in jaar 1 is eenvoudig. In jaar 3 kies je je specialisatie. Elk jaar bestaat uit 4 blokken waarin steeds een ander onderwerp centraal staat. Bijvoorbeeld: medicijnontwikkeling, moleculair koken, waterzuivering met algen of duurzaamheid.

Basis

Het eerste jaar is oriënterend. In diverse vakken maak je kennis met chemie. Zoals levende chemie, structuurchemie en scheidingstechnieken. Ook werk je aan praktijkopdrachten, waarvoor je regelmatig contact hebt met professionals. De vaardigheden daarvoor leer je in het laboratorium. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen.

Verdieping

Aan het eind van het tweede jaar leg je je studieroute voor jaar 3 en 4 vast. Dat betekent dat je je specialiseert en een minor kiest waarmee jij je kennis verder gaat verdiepen of verbreden. In het derde of vierde jaar loop je een half jaar stage, passend bij jouw specialisatie. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Chemisch rekenen x
Levende chemie x
Praktijk Laboratoriumvaardigheden x
Project Moleculair koken x
Evenwichten x
Inleiding chromatografie x
Praktijk Experiment en Getallen x
Project Water of Alcoholcontrole x
Wiskunde x
Engels x
Praktijk Scheidingsmethoden x
Project Medicijnontwikkeling of Illegaal gebruik van farmaca x
Schriftelijk rapporteren x
Spectroscopie x
Moleculen in interactie x
Praktijk Elektrochemische analyse x
Praktijk Organische chemie x
Project Duurzame energie of Inbraak x
Structuurchemie x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BTC: Bio-organische chemie x
BTC: Bioraffinage theorie x
CPI: Gaschromatografie en HPLC x
CPI: Project Bio-energie x
CPI: Project Energie x
FLO: Fysiologie en Toxicologie x
FLO: Genetica x
FLO: Project Dreigbrief x
FLO: Project Plaats Delict x
BTC: Biochemie x
BTC: Downstreamprocessing x
CPI-BTC: Toxicologie x
CPI: Polymeerchemie x
CPI: Structuur en binding x
CPI: Structuur en binding x
FLO: Gaschromatografie en HPLC x
FLO: Sporenanalyse x
BTC: Biobased technologie x
BTC: Statistiek 1 x
CPI: Functionele groepen x
CPI: Project Productinnovatie A x
CPI: Statistiek 2 x
FLO: Criminalistiek x
FLO: Project Zedendelict x
FLO: Statistiek x
BTC: Project van PLANT naar PLA en terug x x
BTC: Reactorkunde x
BTC: Sustainability of biobased products x
CPI: (Bio)katalyse x
CPI: Fysische chemie x
CPI: Nanotechnologie x
CPI: Project Productinnovatie B x
CPI: Structuuropheldering x
FLO: Organische chemie basis x
FLO: Project Drugs x
FLO: Recht x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BTC: Minor of Stage x x
CPI: Specialisatie x x
FLO: Minor of Stage x x
BTC: Specialisatie x x
CPI: Minor of Stage x x
FLO: Specialisatie x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage of Minor x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Je vakkenpakket hangt af van de richting die je kiest. Bij Chemische Productinnovatie (CPI) krijg je vakken als Anorganische chemie en Thermodynamica. Bij Biobased TeCH (BTC) krijg je bijvoorbeeld Introduction to biobased products en Microbiële fysiologie. Forensisch onderzoek in de praktijk en DNA en evolutie zijn vakken die je krijgt bij Forensisch Laboratoriumonderzoek.