Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Voltijdopleiding in Breda

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

toelatingseisen
Profiel Extra vakken/toelichting
havo N&G
havo N&T
vwo N&G
vwo N&T
mbo-niveau 4

Met kennis van biologie, scheikunde en wiskunde B op havo-niveau. Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding. Kijk op Studiekeuze123 of dit voor jouw mbo-opleiding van toepassing is.

wo-propedeuse

Neem contact op met de instroomcoördinator via intake.atgm@avans.nl.

hbo-propedeuse

Neem contact op met de instroomcoördinator via intake.atgm@avans.nl.

Aanvullende toelatingseisen

Basiskennis

Je hebt een mbo-diploma. Voor deze opleiding heb je wiskunde B op havoniveau nodig. Is je kennis van wiskunde niet op dit niveau, dan zijn er mogelijkheden om dit bij te spijkeren. Volg daarom op het mbo het Keuzedeel Doorstroom HBO Wiskunde voor Techniek. Als er op jouw opleiding al veel aandacht voor wiskunde is, kun je aan je docent vragen of het keuzedeel nuttig is voor jou.

Algemeen

Het is niet mogelijk om vanuit een andere opleiding op een later tijdstip te switchen naar de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Je wordt alleen toegelaten middels de decentrale selectieprocedure.

Instroommoment

Beginnen in september

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 1 mei 2020

Verkorte trajecten

Jij hebt een vwo-diploma. Dan kun je de opleiding in 3 jaar doen. Mbo'ers volgen standaard het vierjarige traject.

21+ Toets

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek, de 21+ toets. Hierin kunnen we vaststellen of je toch kunt starten met de decentrale selectie. Bijvoorbeeld door de ervaring die je hebt. Neem contact op met de instroomcoördinator over de 21+ toets.

Mbo-niet-verwant

Je hebt een mbo 4-opleiding afgerond die niet verwant is aan je hbo-opleiding. In de selectieprocedure kijken we of je toegelaten kunt worden. Mogelijk krijg je een extra opdracht tijdens je intake. 

Functiebeperking

Heb je een functiebeperking, dan bekijken we samen wat er mogelijk is en welke aanpassingen er nodig zijn om deze opleiding te volgen. Maak hiervoor altijd een afspraak. Naast de reguliere mogelijkheden biedt deze opleiding studenten met een autistische stoornis in het eerste jaar extra begeleiding aan van een ouderejaars student op het gebied van plannen en organiseren.