Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Voltijdopleiding in Breda

Opbouw van de opleiding

Bij deze 4-jarige opleiding kies je meteen een richting: Biomedisch Onderzoek of Forensisch Laboratoriumonderzoek. In jaar 3 ga je je verder specialiseren. Een jaar bestaat uit 4 blokken en elk blok heeft een centraal thema rond mens, milieu en gezondheid. Je volgt vakken, werkt samen met medestudenten aan projecten en krijgt gastcolleges van professionals uit de praktijk. Je deelt je eigen tijd in.

Basis

Het eerste jaar is oriënterend. Je krijgt les en werkt aan opdrachten. Je bootst een beroepssituatie na in samenwerking met professionals uit de praktijk. Je volgt lessen over levende chemie en celbiologie. Ontwikkelt laboratoriumvaardigheden en leert meer over schriftelijk rapporteren, veilige microbiologische technieken en het werken met DNA. Ook voer je experimenten uit.

Verdieping

Aan het eind van het tweede jaar leg je je studieroute vast. Dat betekent dat je je specialiseert en een minor kiest waarmee jij je kennis verder gaat verdiepen of verbreden. In het derde of vierde jaar loop je minimaal een half jaar stage. Je sluit je de opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BMO-FLO Rekenvaardigheden x
BMO-FLO Levende chemie x
FLO: Forensisch onderzoek in de praktijk x
BMO-FLO Evenwichten x
BMO-FLO Celbiologie x
BMO: Engels x
FLO: DNA en evolutie x
FLO: Engels x
FLO: Wiskunde x
BMO: Anatomie en fysiologie x
BMO: DNA en evolutie x
BMO: Oncologie x
BMO: Toegepaste wiskunde x
FLO: Inleiding recht x
BMO: Biotechnologie en gezondheid x
FLO: fysische scheidingstechnieken x
FLO: Structuurchemie x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BMO: DNA modificatie x
BMO: Voeding en energie x
FLO: Toxicologie x
FLO: Genetica x
BMO: Toxicologie x
BMO: Biologische databases x
BMO: Microbiologie x
FLO: Gaschromatografie en HPLC x
FLO: Statistiek 1 x
BMO: Biochemie x
FLO: Criminalistiek x
BMO: DNA detectie x
BMO: DNA technologie en ethiek x
BMO: Engels x
BMO: Enzymkinetiek en klinische chemie x
FLO: Forensische spectrometrie x
FLO: Organische chemie basis x
FLO: Recht x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BMO: verdiepende minor x
FLO: Stage of verbredende minor x
BMO: verdiepende minor x
FLO: Stage of verbredende minor x
BMO: Stage L of verbredende minor x x
FLO: verdiepende minor x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BMO: Stage L of M x
FLO: Stage x x
BMO: Afstuderen of stage M x
BMO: Afstuderen x x
FLO: Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Je vakkenpakket hangt af van de richting die je kiest:

BMO = Biomedisch Onderzoek

FLO = Forensisch Laboratoriumonderzoek