Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Bij deze opleiding kies je meteen een richting: Biomedisch Onderzoek (BMO) of Forensisch Laboratoriumonderzoek (FLO). In jaar 3 ga je je verder specialiseren. Een jaar bestaat uit 4 blokken en elk blok heeft een centraal thema rond mens, milieu en gezondheid. Je volgt vakken, werkt samen met medestudenten aan projecten en krijgt gastcolleges van professionals uit de praktijk. Je deelt je eigen tijd in. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen.

Basis

Het eerste jaar is oriënterend. Je krijgt les en werkt aan opdrachten. Samen met professionals uit de praktijk werk je aan het nabootsen van beroepssituaties. Je volgt lessen over levende chemie en celbiologie, ontwikkelt laboratoriumvaardigheden en leert meer over schriftelijk rapporteren, veilige microbiologische technieken en het werken met DNA. Ook voer je experimenten uit.

Verdieping

Aan het eind van het tweede jaar leg je je studieroute vast. Dat betekent dat je je specialiseert en een minor kiest waarmee jij je kennis gaat verdiepen of verbreden. In het derde of vierde jaar loop je minimaal een half jaar stage. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BMO-FLO Chemisch rekenen x
BMO-FLO: Project Moleculair koken x
BMO-FLO: Levende chemie x
FLO: Forensisch onderzoek in de praktijk x
BMO-FLO Evenwichten x
BMO-FLO Celbiologie x
BMO: Engels x
BMO: Project Water x
FLO: Project Alcoholcontrole x
BMO: Project Medicijnontwikkeling x
FLO: Project Illegaal gebruik Farmaca x
FLO: DNA en evolutie x
FLO: Engels x
FLO: Wiskunde x
BMO: Anatomie en fysiologie x
BMO: DNA en evolutie x
BMO: Project Gezondheid x
FLO: Project Inbraak x
BMO: Oncologie x
BMO: Toegepaste wiskunde x
FLO: Structuurchemie x
BMO: Biotechnologie en gezondheid x
FLO: Elektrochemische analyse x
FLO: Inleiding Chromatografie x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BMO: Project Energie x
FLO: Project Dreigbrief x
BMO: DNA modificatie x
BMO: Voeding en energie x
FLO: Fysiologie en Toxicologie x
FLO: Genetica x
BMO: Project Toxicologie x
FLO: Project Plaats delict x
BMO: Toxicologie x
BMO: Biologische databases x
BMO: Microbiologie x
FLO: Gaschromatografie en HPLC x
FLO: Sporenanalyse x
BMO: Biochemie x
FLO-BMO: Statistiek 1 x
FLO: Criminalistiek x
BMO: Semesterproject x x
FLO: Zedendelict x
BMO: DNA Detectie x
BMO: DNA technologie en ethiek x
BMO: Enzymkinetiek en klinische chemie x
FLO: Organische chemie basis x
FLO: Project Drugs x
FLO: Recht x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BMO: Specialisatie x x
FLO: Minor of Stage x x
BMO: Minor of Stage x x
FLO: Specialisatie x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
BMO-FLO: Stage x x
BMO-FLO: Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Je vakkenpakket hangt af van de richting die je kiest:

BMO = Biomedisch Onderzoek

FLO = Forensisch Laboratoriumonderzoek