Groot event duurzame financiële verantwoording

26 jun
09:30 - 17:30
Aanmelden

Op 26 juni is Avans Hogeschool gastheer voor het Multiplier Event van INTEGRES. In dit Europese onderzoeksproject werkten vijf opleidingsinstituten uit evenveel landen samen aan het ontwikkelen van open source lesmaterialen. Daarmee kan de toekomstige generatie financiële experts de kennis en kunde vergaren om bedrijven en andere organisaties te ondersteunen bij het geïntegreerd verantwoorden over mensen, klimaat en milieu. 

Maatschappelijke discussie

Het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (CoE BWNO) is namens Avans Hogeschool coördinator van dit samenwerkingsproject. 

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en tekorten aan grondstof en menskracht hebben al geleid tot een maatschappelijke discussie of we wel goed omgaan met onze planeet en alles wat daarop leeft.

Waarde van natuur en mensen

Onderzoekers wereldwijd, onder wie die van CoE BWNO, zijn op zoek naar nieuwe definities van welvaart. Het gaat daarbij om meervoudige waardecreatie, waarbij niet alleen meer financiële vooruitgang wordt gewaardeerd.  Bedrijven die willen overleven in de 21ste eeuw moeten geen schade meer veroorzaken en ze moeten maatschappelijke waarde creëren en daar transparant over zijn. Daarvoor moet de financiële en accountancystudent van nu opgeleid worden tot financieel specialist met een brede blik. En herkennen dat er geen waarde gecreëerd kan worden zonder het herkennen van de waarde van natuur en mensen.

In het project INTEGRES hebben Avans Hogeschool, Hogeschool Gent, de Katholieke Universiteit Lille, Technische Universiteit Dublin en de Universiteit Bologna lesmaterialen ontwikkeld waarmee studenten leren integraal te rapporteren. Dus over de volle breedte van aspecten die belangrijk zijn voor een duurzame bedrijfsvoering.

Het Multiplier Even is het slotstuk van het project. Docenten, onderzoekers, financieel specialisten uit grote ondernemingen en het MKB, accountantskantoren en vele andere financiële experts komen samen om de resultaten van INTEGRES met elkaar te delen.

Meer informatie

Op de website van INTEGRES is meer informatie te vinden.

 

Groot event duurzame financiële verantwoording

26 jun
09:30 - 17:30
Aanmelden