Lectorale rede Janine Janssen

6 okt
12:45 - 17:00
Aanmelden

Waarom denken veel mensen dat geweld in afhankelijkheidsrelaties vooral voorkomt aan de rand van de samenleving? Dat is de vraag die Janine Janssen stelt in haar lectorale rede 'Huishoudens van Jan Steen. Over de taak van de politie bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties'.

Janine is lector Geweld in Afhankelijkheidsrelaties bij het Avans-CoE Veiligheid en Veerkracht en bij de Politieacademie, waar ze haar lectorale rede zal uitspreken. Voor haar rede heeft Janine zich letterlijk en figuurlijk laten inspireren door de ‘huishoudens van Jan Steen’ op de bekende schilderijen. Aan de hand van het werk van de schilder zal ze ingaan op de misvatting dat geweld in afhankelijkheidsrelaties vooral voorkomt aan de rand van de samenleving. Het is namelijk de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland.

Rol van de politie

Janine zal een beeld schetsen van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de gevolgen daarvan. De aanpak vereist grote deskundigheid en samenwerking tussen politie en partners van buiten. In de samenleving wordt daarnaast harder geoordeeld over seksueel wangedrag en is ook het begrip ‘geweld’ ruimer geworden. Er wordt al lang niet meer alleen fysiek geweld mee bedoeld, maar ook psychisch geweld wordt als gevaarlijk gezien. Heeft de politie voldoende voeling met deze maatschappelijke ontwikkelingen? Komt de politie wel toe aan een gedegen aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties in een tijd waarin ook zij met personeelsgebrek te kampen heeft?

Voorafgaand aan haar rede zijn er boeiende workshops van mensen uit haar netwerk, actief op het terrein van onderzoek, onderwijs en de praktische aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan hier.

Lectorale rede Janine Janssen

6 okt
12:45 - 17:00
Aanmelden