Webinar systemisch werk bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

31 mei
14:00 - 15:30
Aanmelden

Systemisch werken is van groot belang bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij is er niet alleen oog voor het slachtoffer, maar voor de gehele sociale groep waarbinnen het geweld speelt. In hun webinar 'Het geheel is meer dan de som der delen' maken Janine Janssen en Ruud Bexkens duidelijk waarom systemisch werk in dit soort gevallen zo belangrijk is.

Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool. Ruud Bexkens is trainer en coördinator van de Carrouselgroep van Reclassering Nederland.

Bij systemisch werk bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties is er ook oog voor de geweldpleger. De sociale groep bestaat doorgaans uit de (ex-)partner, het gezin of de familie. 

In het eerste deel van het webinar gaat Janine in op de complexiteit van geweld in sociale groepen: gaat het uit van één dader (eenzijdig) of vindt het over en weer plaats (tweezijdig)? Hoe wordt geweld van de ene generatie op de andere doorgegeven? Door op deze vragen in te gaan, zal Janine het belang van een systemische aanpak illustreren.

In het tweede deel werkt Ruud de thema’s uit die Janine besproken heeft. Hij doet dat aan de hand van zijn ervaringen met het werken met mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld.

Deelname aan het webinar kost niets, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via deze link.

Webinar systemisch werk bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

31 mei
14:00 - 15:30
Aanmelden