Filter op lectoraat
Afgerond Project

Windmolenpark Hazeldonk

Studenten maken een model waarmee gemeenten de financiële consequenties van beleidsscenario’s kunnen zien.

Bekijk project
Afgerond Project

Windmolenparken

Studenten onderzoeken financiële regelingen om de acceptatie van windmolenparken te verbeteren.

Bekijk project
Afgerond Project

Wmo-werkplaats

Samenwerkingsverbanden helpen om noodzakelijke vernieuwingen in zorg en welzijn tot stand te brengen.

Bekijk project

YAFF

Onderzoek naar toenemende waarde van een autonome positie ten opzichte van vraagstukken binnen de creatieve industrie.

Bekijk project

Zelfregulatie van zelfstudie

Om op succesvolle wijze invulling te kunnen geven aan de vereiste zelfstudie, moeten studenten hun zelfstudie beter kunnen reguleren. Dit project onderzoekt een methode om studenten hierin te ondersteunen.

Bekijk project