Filter op lectoraat

WayOut

WayOut heeft als doel het ontwikkelen van een effectieve aanpak van radicalisering in Europese gevangenissen.

Bekijk project

Werken aan zelfherstel en re-integratie

Een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkeden van transmuraal herstelgericht werken naar zelfherstel en re-integratie van een gedetineerde.

Bekijk project

Werkplaats Sociaal Domein

De Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerking tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties op het sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Bekijk project
Afgerond Project

Wijkteams 's-Hertogenbosch

Wijkteams helpen een wijk en haar bewoners om hun eigen kracht beter te benutten.

Bekijk project
Afgerond Project

Wijkteams ’s-Hertogenbosch – het vervolg

Onderzoek naar het versterken van de zelfredzaamheid van bewoners en het benutten van hun sociaal netwerk.

Bekijk project