Filter op lectoraat

Digitale buurtpreventie

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid onderzoekt hoe digitale middelen kunnen bijdragen aan buurtpreventie.

Bekijk project

Digitale techniek in Stad en Wijk

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid is lid van het landelijk platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van lectoraten.

Bekijk project

Gevolgen van ondermijning in woonwijken

Afgelopen jaar hebben onderzoekers gekeken naar de mogelijke indicatoren voor het signaleren van ondermijning in woonwijken.

Bekijk project

Living Labs

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid heeft onderzoek naar de organisatie van Living Labs als zwaartepunt.

Bekijk project

Risico's en kansen digitalisering

Op verzoek van Provinciale Staten Noord-Brabant heeft BrabantAdvies samen met het lectoraat Digitalisering en Veiligheid een advies opgesteld over de kansen en risico’s van digitalisering.

Bekijk project