Onderzoek naar hoe onderwijsinstellingen het welzijn en de sociale binding van studenten kunnen versterken door het bieden van sociale steun.

Sociale steun

Dit project onderzoekt de bijdrage van sociale steun door onderwijsinstellingen aan het versterken van welzijn en binding van studenten in mbo en ho. Sociale steun is een belangrijke factor in het omgaan met stress en het versterken van veerkracht. Maar tot nu toe is er nog weinig onderzoek gedaan naar hoe onderwijsinstellingen deze sociale steun in de praktijk moeten geven. Om een brede groep studenten met verschillende behoeften te kunnen bedienen.

Doel

Het doel van het project is inzicht krijgen in de specifieke vormen van sociale steun, die positief bijdragen aan welzijn en binding. Afgestemd op groepen studenten met vergelijkbare behoeften, in vergelijkbare situaties en onder vergelijkbare omstandigheden. De resultaten van het project geven inzicht in de verwachte effecten van sociale steun op de veerkracht van studenten. Sociale steun die gefinancierd wordt door NPO-gelden. Daarnaast bieden de resultaten meer inzicht in wat wel of niet werkt in de praktijk omtrent persoonlijke begeleiding. Dit is nuttig voor de toekomstige inrichting van studentbegeleiding.