WayOut: Europese aanpak (de)radicalisering in gevangenissen

Afgerond

Radicalisering met gewelddadig extremisme als gevolg is een belangrijk Europees veiligheidsvraagstuk. Het door de Europese Commissie gefinancierde project WayOut heeft als doel het ontwikkelen van een effectieve aanpak van radicalisering in Europese gevangenissen.

Dit gebeurt door het opzetten en implementeren van speciale Exit-programma’s in gevangenissen gericht op het deradicaliseren van gevangenen. Daarnaast draagt het project op Europees niveau bij aan een beter begrip van wat werkt op het gebied van Exit-programma's.

Samenwerking

In dit project werken de lectoraten Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties en Transmuraal Herstelgericht Werken samen met Europese universiteiten en justitiële en reclasseringsorganisaties uit Frankrijk, België, Duitsland en Portugal. Beide lectoraten zetten met het Way-Out project ook in op training en scholing van iedereen die nauw samenwerkt met het gevangeniswezen en deze groep gedetineerden, zoals professionals op het gebied van sociaal werk, justitie, reclassering en (na)zorg.

Het onderzoeksteam bestaat uit de lectoren Bart Claes en Janine Janssen, aangevuld met onderzoeker en projectleider Robin van Halderen en docent-onderzoeker Nanne Vosters.

This project is funded by the European Union’s Internal Security Fund - Police