Vervolgonderzoek DMAIC als onderzoeksaanpak bij praktijkopdrachten binnen bedrijfskunde-HBO-opleidingen

Onderzoek naar gebruik van DMAIC-onderzoek bij stage- minor- en afstudeertrajecten in HBO-opleidingen. Nadruk ligt op afstuderen, om het HBO-waardig eindresultaat aan te tonen.

Onderzocht wordt of de gehele DMAIC kan worden gebruikt als onderzoeksaanpak voor praktijkgericht onderzoek bij afstudeertrajecten van bedrijfskunde-opleidingen binnen het HBO.

De vraagstelling is tweeledig:

  1. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of bedrijfskundige studenten in de beperkte tijd van een afstudeertraject een volledig DMAIC-project met een volwaardig HBO-eindniveau kunnen doorlopen dat recht doet aan het onderzoekend vermogen van een HBO-student. Het onderzoek geschiedt aan de hand van afstudeerwerken van bedrijfskundige opleidingen die met een voldoende gewaardeerd zijn. Met name wordt ingezoomd of de volgende componenten van de DMAIC volledig zijn doorlopen: Improve & Control-fase.
     
  2. Wat betekent het toepassen van de DMAIC voor het onderwijs op het gebied van kennis en vaardigheden?


Aan de hand van de curricula van de opleidingen Technische Bedrijfskunde en Bedrijfskunde wordt gekeken of het huidige programma studenten in staat stelt om een volledige DMAIC toe te passen. Eventuele lacunes in het programma worden zo inzichtelijk gemaakt.

Foto: MARTYN F. CHILLMAID / SCIENCE PHOTO LIBRARY / Universal Images Group.