In een Thematisch Lerend Netwerk verdiepen we kennis rond een relevant en actueel thema. Dat doen we door verbinding te leggen tussen het werkveld, onderwijs en onderzoek.

Deelname biedt jouw organisatie:

 • meer kennis over relevante en actuele thema’s, zowel uit onderzoek als uit ervaring;
 • ontwikkeling en verbetering van de beroepspraktijk in (series van) korte spurts;
 • een netwerk van ontwikkelpartners in de regio
 • langdurige samenwerking met studenten

Deelname vraagt van jouw organisatie:

 • kennis halen en brengen: deelname aan bijeenkomsten (leersessies, mini-symposia) 3 tot 4 keer per jaar;
 • kennis vermeerderen: actieve uitdagingen/challenges aangaan samen met studenten. De omvang en duur van zo’n challenge bepaal je als organisatie zelf.

De lectoraten zijn verbinders en kennispartners en zorgen voor de organisatie en faciliteiten.

Actuele thema’s

 • Betekenisvol verbinden met Virtual Reality
  Meer informatie? Neem contact op met Kees van Dam
 • Sociale Technologie – Hoe verandert dit jouw werk?
  Meer informatie? Neem contact op met Estelle Becht of Maartje Vermeer
 • Digitaal vakmanschap – Contact met cliënten via digitale kanalen
  Meer informatie? Neem contact op met Mirjam Straver
 • Jong en oud – Ontmoeting tussen generaties
  Meer informatie? Neem contact op met Maartje Vermeer.
 • Z-route inburgering – Succes maken van de zelfredzaamheids-leerroute voor nieuwkomers
  Meer informatie? Neem contact op met Youssef Azghari
 • Future Me - Kwetsbare jongeren en sociale technologie
  Meer informatie? Neem contact op met Wencke van Ruitenbeek
 • Publiek-Sociale data Commons 4 smarter public safety – samen met burgerinitiatieven, gemeenten, politie, brandweer, veiligheidsregio’s, OV-vervoerders, en thuiszorgorganisaties de condities van datagemeenschap (datacommons) ontwerpen. Met focus op ethische, juridische en sociale aspecten. Meer informatie? Neem contact op met Steven van den Oord en Ben Kokkeler.
 • Herstelondersteunende digi-sociale communities – versterken van burgerschap vanuit ervaringsdeskundigheid in de wijken met ondersteuning van digitale toepassingen. Meer informatie? Neem contact op met Bertil Brandse en Ben Kokkeler.
 • Mobi-Lab – het organiseren van een ‘stekkerdoos en (data)magazijn’ voor WSD-praktijkonderzoek in de eigen leef- en werkomgeving van burgers en professionals. Meer informatie? Neem contact op met Tijn Arts en Ben Kokkeler.

Meer informatie en aanmelden

Via het aanmeldformulier kun je meer informatie opvragen en jezelf aanmelden.

De Thematisch Lerende Netwerken van Avans Hogeschool richten zich op de provincie Noord-Brabant. Ben je van buiten deze provincie en toch geïnteresseerd, geef dan op het aanmeldformulier aan dat je graag meer informatie wilt. We bespreken graag de mogelijkheden.