Een thematisch lerend netwerk is een netwerk van professionals in zorg, welzijn en/of onderwijs, de cliënten of inwoners voor wie zij werken, onderzoekers uit lectoraten en studenten van Avans Hogeschool. In 5 maanden gaan zij een concrete en werkgerelateerde challenge aan binnen het thema van het netwerk.

Wat is een challenge?

Een challenge is een kleine veranderopgave: een pilot of een experiment in de alledaagse praktijk. Wie langer meedoet met het netwerk kan ook een grotere verandervraag aanpakken. Dat biedt kansen voor vernieuwing en verbetering. Transformatievragen worden in een thematisch lerend netwerk in korte cycli opgedeeld en geconcretiseerd.

Een rol afspreken

In het netwerk is ruimte voor individuele praktijkprofessionals, voorlopers en innovatiemedewerkers, met ruimte voor individuele beleidsmakers maar ook teams, bestuurders en beslissers én inwoners of cliënten. Want in veranderingen spelen ze allemaal een rol. Ze spreken samen af welke rol zij spelen in het netwerk.

Start, midden en eind

Het Thematisch Lerend Netwerk komt gedurende 5 maanden 3 keer bij elkaar: een start, midden en eindbijeenkomst. Tussentijds is er een challenge waarbij het werkveld een opdracht geeft aan 1 of meer studenten. Professionals komen samen met studenten tot een concrete inzet van het thema op de werkvloer. Wil je meepraten en meedenken over diverse challenges? Schrijf je dan in via dit inschrijfformulier

Studenten en professionals samen

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de studenten samen met professionals vorm geven aan die challenge. De facilitators vanuit het Expertisecentrum Caring Society hebben een kennis- en verbindende rol. De cycli lopen parallel aan het onderwijs: van september tot februari en van februari tot juli.

In 2020 zijn diverse Thematisch Lerende Netwerken gestart:

 • betekenisvol verbinden met Virtual Reality
 • sociale technologie: hoe verandert dit jouw werk?
 • online alliantie in zorg en welzijn
 • datacommons
 • herstelondersteunende digitale communities
 • succes maken van de Z-route inburgering


Thematisch Lerende Netwerken hebben veel voordelen voor studenten, docenten, lectoraten en het werkveld:

 • Afstudeerstudenten en minorstudenten vinden via het lerend netwerk een match met een opdrachtgever, zoals zorg- en welzijnsinstellingen of gemeenten.
 • De lectoraten van Avans delen kennis over het thema en helpen interdisciplinair kennis te ontwikkelen.
 • Docenten, studenten én werkveld kunnen aansluiten bij kennisthema’s van de lectoraten.
 • Docenten passen de kennis toe in hun lessen en in de curriculumontwikkeling.
 • Het werkveld gaat kleine, haalbare leeruitdagingen aan en krijgt daarbij ondersteuning door studenten. Zo doen ze nieuwe kennis op.
 • Deelnemers vermeerderen kennis door meerdere experimenten in verschillende contexten te doen. Als ze willen, kunnen de deelnemers verschillende cycli van de Thematisch Lerende Netwerken doorlopen.