Afgerond

Het lectoraat Leven Lang in Beweging is betrokken bij het Amarant-project Team Mont Ventoux, dat zich richt op de verhoging van de sociaal-maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Onderzoek

Het lectoraat onderzoekt of fysieke activiteit bijdraagt aan de beleving van zingeving bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en of dit van invloed is op hun inzet op die arbeidsmarkt.

Aanleren van een dagritme

In de eerste fase van het project worden autistische cliënten met gedragsstoornissen begeleid in het trainen voor beklimming van de Mont Ventoux. Het aanleren van een dagritme is een belangrijke factor.

Duurzame participatie

In de tweede fase van het project verkennen de deelnemers de mogelijkheden om cliënten in te zetten in de Avans-werkomgeving. Het uiteindelijke doel is dat cliënten worden begeleid naar duurzame participatie.