SOLARISE wil de inzet van zonne-energie in openbare historische gebouwen en in huishoudens vergroten. Zo dragen we bij aan de EU-doelstelling om in 2020 20% van het energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

Het gebruik van zonne-energie is de laatste jaren fors gestegen. In 2014 vertegenwoordigde het al 14% van gebruikte hernieuwbare energie in Europa. Toch zien mensen het nog steeds als een dure vorm van hernieuwbare energie en daardoor halen we er nog niet het maximale uit.

Nu de consumentenprijzen voor energie stijgen, ligt er een mooie uitdaging om de kosten voor zonne-energie juist te laten dalen. Daarnaast willen we de efficiëntie van de technologie verbeteren en de inzet ervan vergemakkelijken.

Doelstellingen

In dit project van Interreg 2 Zeeën testen en demonstreren de projectpartners een reeks innovatieve zonne-energieoplossingen op publieke gebouwen en huishoudens in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Bij publieke gebouwen ligt de nadruk op historische panden. Bij huishoudens ligt de focus op gezinnen met een laag inkomen.

De oplossingen verlagen de kosten van zonne-energieopwekking. Daarnaast maken de oplossingen gebruik van innovatieve opslagtechnologie om de energieopwekking efficiënter te maken. De technologie zorgt ervoor dat de opgewekte energie vaker meteen gebruikt kan worden in plaats van het te exporteren naar het elektriciteitsnet.

SOLARISE brengt partners uit het bedrijfsleven, academische en publieke sectoren en burgers samen om verandering in de huidige situatie te bevorderen. Het project levert een uitgebreide businesscase die kijkt naar toekomstige financierings- en investeringsmogelijkheden in de productie van zonne-energie. Zo draagt het project bij aan het stimuleren van CO2-besparingen, en aan het elektriciteitsnet in evenwicht houden. Ook is het een middel om energierekeningen te verlagen.

Resultaten

Het belangrijkste resultaat van het SOLARISE-project is een reeks demonstratieprojecten voor zonne-energie. Deze projecten vinden in het hele partnerschap plaats. De partners evalueren en beoordelen de demonstratieprojecten. Dit vormt de input voor een economische case en strategie voor de grootschalige inzet en repliceerbaarheid van zonne-energie met opslagsystemen.

Daarnaast bieden de uitkomsten van de demonstratieprojecten een kader om de technologie commercieel in te  zetten in de 2 Zeeën-regio. Een ander resultaat is de campagne van het partnerschap voor belanghebbenden. Onderdeel daarvan is de Solar Roadmap. Doel van de campagne is het versnellen van de acceptatie van zonne-energie in pilotgebieden.

Tot slot moet het project resulteren in een leidraad voor wetgeving, markt, technologieën en best practices in de 2 Zeeën-regio.De partners van SOLARIS verspreiden de projectresultaten via conferenties, op maat gemaakte seminars, trainingsevenementen en via een speciale portaalsite voor zonne-energie.

Looptijd

Het SOLARISE-project heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2021. Avans is een van de observer partners in dit project en zal vooral samenwerken met de gemeente Middelburg.