Afgerond

Amarant begeleidt ouders met een verstandelijke beperking bij de opvoeding van hun kinderen. Het lectoraat onderzoekt hoe professionals het sociale netwerk van de ouders kunnen betrekken bij de hulpverlening.

Actieonderzoek zelfsturende teams, Lectoraat Sustainable Working and Organising

‘Samenkracht’ staat voor samenwerking tussen ouders en professionals om kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid. Ook de rol van het sociaal netwerk van ouders en kind is belangrijk. Denk aan familie, vrienden, buren en school.

PAPIERWERK

‘Samenkracht’ is een observatie-instrument dat wordt gebruikt in het Ouder-kind project van Amarant in Tilburg. Het is ontwikkeld en getest in de praktijk. Het instrument heeft een meerwaarde, maar er is ook een aantal kritische punten naar voren gekomen. De professionals richtten zich vooral op hun cliënt: de ouder(s) met verstandelijke beperking. Zij betrokken in mindere mate het sociale netwerk van de ouders en kinderen bij de hulpverlening. Daarnaast leverde het observatie-instrument in de praktijk veel papierwerk op.

REFLECTIE

In het onderzoek is gekeken hoe professionals ‘Samenkracht’ kunnen toepassen in hun werk. Aan de hand van een casus uit de praktijk is besproken hoe een professional heeft gehandeld. Daarop werd gereflecteerd. Andere mogelijkheden en keuzes werden besproken. Zo werd steeds duidelijker voor professionals hoe zij het sociale netwerk konden betrekken bij de begeleiding van hun cliënt. En waren zij beter in staat om het observatie-instrument te gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Lees meer over het Ouder-kind project van Amarant.