Afgerond

Project om de gezondheid van de inwoners van Breda te verbeteren.

Beweegtest

In opdracht van de gemeente Breda startte de organisatie Breda Actief het project Samen in Beweging. De opleiding Fysiotherapie van Avans Hogeschool ondersteunt dit project bij de organisatie en uitvoering. Samen in Beweging biedt een Beweegtest aan. Daarop volgt een Beweegprogramma van 8 weken. Het project richt zich op inactieve inwoners van Breda in de leeftijd van 55 tot 65 jaar. Het uiteindelijke doel is dat deze mensen structureel gaan bewegen, bijvoorbeeld bij een gym- of wandelvereniging.

Samen in Beweging biedt de Beweegtest steeds in een andere wijk in Breda aan. Tot nu toe zijn Brabantpark/Heusdenhout, de Haagse Beemden, Heuvel en Breda-Noord al aan de beurt geweest.

Studentparticipatie

Studenten van de opleiding Fysiotherapie werken mee aan de Beweegtest. Ze helpen bij de opzet, uitvoering, dataverwerking en evaluatie. Zo doen ze ervaring op met het uitvoeren van onderzoek.