Afgerond

2 studenten van de opleiding Social Work Breda presenteerden in 2014 bij het landelijke project Levensles een innovatief idee om ouderen daadwerkelijk te betrekken bij het onderwijs.

Dat deden ze tijdens de Inspiratie & kennisdag in Roosendaal. Met hun idee: 'het daadwerkelijk levensecht ontmoeten en aan de slag gaan met ouderen in de klas' wonnen zij destijds de tweede prijs. Het lectoraat Active Ageing heeft de studenten begeleid om het gewonnen bedrag te benutten en zo tot uitvoering van het idee te komen. 

Levensecht Golden Oldies

Onder de noemer ‘Keuzeprogramma Levensecht - Golden Oldies’ zijn de ideeën van de studenten Milou Francke en Janneke van Aalst sinds 2015 verwerkt in het  onderwijsprogramma van Social Work. Bijzonder aan het programma is dat ouderen deelnemen aan het lesprogramma en studenten ervaringen opdoen op locatie. Diversiteit van senioren en ontmoetingen tussen de generaties staan centraal. 

Ouderen in de klas en studenten op locatie

In ‘Levensecht’ komen vitale ouderen naar Avans om samen met studenten van gedachten te wisselen. En studenten gaan op hun beurt naar ouderenzorgcentra om op locatie samen te werken met ouderen. Er zijn verschillende ontmoetingen geweest. In de klas gingen studenten met ouderen in gesprek over eenzaamheid en vitaal en actief ouder worden. Op locatie zijn er spelletjesmiddagen gehouden en samen met dementerende ouderen cupcakes versierd. 

Keuzemodule

Het onderwijsprogramma is in samenwerking met het lectoraat Active Ageing ontwikkeld. Het wordt als keuzemodule aangeboden aan tweedejaarsstudenten. Vanaf 2018 staat deze module ook open voor eerstejaarsstudenten. Centraal staat het ontdekken en het verkennen van elkaars ‘levenswijsheid’. Studenten leren van ouderen en ouderen leren van studenten. Studenten leren om te gaan met levensechte situaties die zij in hun toekomstige beroep tegenkomen. Bijvoorbeeld met dementerende ouderen, eenzaamheid, omgaan met life-events en de kracht en wijsheid van ouderen. Ouderen brengen op hun beurt kennis in binnen het onderwijs van Avans.

Onderzoek

Het Lectoraat Active Ageing neemt bij de deelnemende studenten een onderzoek af naar de beeldvorming van studenten over ouderen. Het Lectoraat wil met dit onderzoek inzicht krijgen in de beeldvorming van studenten en of deze door het volgen van het onderwijsprogramma verandert. Het onderzoek vindt plaats met de Ageing Semantic Differential (ASD), een schaal om de attitude tegenover ouderen te meten.