Professioneel (be)handelen met eigen ervaring

Afgerond

Programma om hbo-professionals in zorg en welzijn te leren eigen ervaringen in te zetten in hun werk.

De rol van ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundige is niet meer weg te denken uit het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Deze deskundigen vormen zelfs een eigen beroepsgroep met een eigen beroepsprofiel en opleidingstrajecten. De belangrijkste kennisbron van de ervaringsdeskundige is zijn eigen ervaring. In de hulpverlening staan zij tegenover de professional. Die werkt vanuit wetenschappelijke theorie en professionele praktijkkennis. Het is voor deze professional zelfs niet geaccepteerd om zijn eigen ervaring in te zetten in de behandeling van de cliënt. Maar dat er steeds meer succesvolle ervaringsdeskundigen in de hulpverlening opduiken, toont aan dat eigen ervaringen wel degelijk een goede toevoeging kunnen zijn in de professionele behandeling van cliënten.

Onderzoek

Het lectoraat heeft samen met studenten, alumni en ervaringsdeskundigen een programma ontwikkeld voor hbo-professionals. Een extra curriculair programma om deelnemers te leren hoe zij hun eigen ervaringen in kunnen zetten in hun werk.