Tijdens accreditaties ondergaan opleidingen een ‘keuring’ door panels van onafhankelijke deskundigen. Als projectteam onderzoeken we hoe deze accreditatiepanels tot gezamenlijke oordelen komen en welke rol vertrouwen in elkaars expertise daarbij speelt.

(foto: Wiep Koehoorn)

De kwaliteit van hbo- en universitaire opleidingen wordt periodiek beoordeeld door onafhankelijke accreditatiepanels. Accreditaties spelen een belangrijke rol bij de kwaliteitszorg van hoger onderwijs. Toch  is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de manier waarop dergelijke panels van peers samenwerken. Met als doel het komen tot een betrouwbaar gezamenlijk oordeel.

Filosofie

We benaderen dit vraagstuk vanuit een combinatie van filosofisch en empirisch onderzoek. Hierin combineren we recent sociaal-epistemologisch werk over gezamenlijke oordeelsvorming met sociaalwetenschappelijke inzichten hierover. Epistemologie is de tak van de filosofie die gaat over het ‘weten’ zelf: wat is kennis en wat is de reikwijdte daarvan? Daarnaast delen we veldonderzoek tijdens accreditaties/visitaties van hbo-opleidingen een belangrijke rol toe.

De focus ligt daarbij op de rol die vertrouwen speelt tussen leden van deze panels, met name op het gebied van elkaars expertise, argumenten en oordelen. Uiteindelijk willen we inzicht krijgen in hoe deze factoren van invloed zijn op de kwaliteit van de gezamenlijke oordeelsvorming.

Publicaties

De uitkomsten zijn straks te zien in academische publicaties, maar ook in publiekspublicaties die gericht zijn op onderwijsprofessionals en andere betrokkenen bij accreditaties. Het doel: iedereen die zich inzet voor onderwijskwaliteit een beter inzicht geven: welke factoren zijn van belang zijn om een accreditatietraject te laten leiden tot een betrouwbaar en waardevol oordeel?

We voeren het onderzoek uit in samenspraak met een adviserende klankbordgroep die bestaat uit stakeholders in het accreditatieproces. Onder meer assessmentsbureaus Hobéon en NQA, NVAO, Onderwijsinspectie en vertegenwoordigers van verschillende hogescholen zijn daarbij betrokken.

Begeleiding

De wetenschappelijke begeleiding is in handen van promotor prof. dr. Jan-Willem Romeijn (hoogleraar Wetenschapsfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen) en copromotor dr. Tonnie van der Zouwen MCM. Het onderzoek zal bovendien worden ingebed in het interdisciplinaire onderzoeksprogramma SCOOP, waarin onderzoekers van 5 Nederlandse universiteiten samenwerken.

Projectleider en promovendus Gabri Heinrichs ontvangt voor het uitvoeren van dit onderzoek van 2021-2026 een Promotiebeurs voor Leraren van NWO.