Afgerond

Onderzoek naar het versterken van het informele netwerk voor het oplossen van opvoedvragen door de inzet van CJG-ouders.

Er wordt steeds meer waarde gehecht aan de inzet van non-professionals om het beroep op professionele steun terug te dringen. Deze non-professionals werken daarbij vaak samen met professionals.

In januari 2011 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gestart met het project CJG-ouders. Om opvoeders met elkaar in contact te brengen en te stimuleren dat ouders elkaar steunen om zo een positief opvoedklimaat te bevorderen. De effectiviteit van het project wordt onderzocht door het lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving.

Het onderzoek geeft inzicht in de grenzen en de mogelijkheden van het versterken van het informele netwerk om CJG-ouders in te zetten voor het oplossen van opvoedvragen. Het onderzoek laat zien of de uitgangspunten en de werkwijze aansluiten bij de belevingswereld van ouders en de vragen die zij hebben. Het lectoraat maakt daarbij gebruik van de Q-methode. Een onderzoeksmethode gericht op het herkennen en onderscheiden van houdingen binnen een groep, de ouders.