Afgerond

Het lectoraat Active Ageing onderzoekt factoren die van invloed zijn op de vitaliteit van 75-plussers.

2 studenten en 2 ouderen spelen een spel dat op tafel wordt geprojecteerd

Een kwalitatief exploratief onderzoek onder ouderen die nog zelfstandig wonen en zowel lichamelijk als geestelijk vitaal zijn.

Transitie

De transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is in volle gang en heeft gevolgen voor alle burgers in Nederland, zeker voor ouderen. De veranderende koers is gericht op langer zelfstandig wonen met hulp uit de eigen omgeving.

Gezien de groei van het aantal ouderen is het volgens de Wereldgezondheidszorgorganisatie en de Europese Unie ook noodzakelijk op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen en kansen op het terrein van active ageing. De overheid stelt zichzelf om die reden 3 concrete doelen:
1.    oudere werknemers stimuleren om langer te blijven werken
2.    de sociale uitsluiting van ouderen terugdringen door hun deelname aan de samenleving te bevorderen
3.    maatregelen nemen om de gezondheid van ouderen te verbeteren (Moerenhout et al., 2013)

Kansen en uitdagingen

Ouderen willen zelf ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven en de regie houden, maar dit lukt niet altijd. Het lectoraat doet onderzoek naar de vraag waarom het de ene oudere wel lukt om vitaal en actief te blijven en de andere oudere niet. En op welke wijze ouderen invulling en inhoud geven aan het leven en hoe ouderen zich opstellen ten aanzien van hulp.

Met dit onderzoek wil het lectoraat Active Ageing een bijdrage leveren aan de kansen en uitdagingen vanuit de ouderen zelf. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor verder onderzoek. Bijvoorbeeld naar het realiseren van de 2 eerstgenoemde doelen van de overheid: hoe je oudere werknemers stimuleert om langer te blijven werken en hoe je de deelname van ouderen aan de samenleving bevordert.