Afgerond

In 2015 richtte de Academie voor Sociale studies Breda samen met het lectoraat Active Ageing het lokaal comité voor de Nationale Ouderendag Breda op. Een dag waarop wensen van ouderen in vervulling gaan.

In samenwerking met studenten en docenten van Sociale Studies, de minor Active Ageing en de welzijns- en zorginstellingen in de gemeente Breda zijn er wensen van ouderen verzameld. En er zijn inmiddels zo'n 700 vervuld. Wensen die lastig te realiseren zijn door de ouderen zelf, voornamelijk 75-plussers.

Vrijwilligers

Sociale Studies Breda levert met deelname aan de Nationale Ouderendag een bijdrage aan de solidariteit tussen generaties door studenten en medewerkers in te zetten als vrijwilligers. Niet alleen om een onvergetelijke dag te organiseren voor jong en oud, maar ook om een duurzame relatie te realiseren tussen ouderen en vrijwilligers. Zo willen ze de beeldvorming tussen jong en oud positief beïnvloeden.

Een duurzame relatie

Deelname aan de ouderendag heeft ook als doel om een duurzame relatie te creëren tussen Avans Hogeschool en de betrokken instanties en instellingen. Zoals de gemeente, verzorgings- en verpleeghuizen, stichting WIJ en Zorg voor Elkaar Breda.

Onderzoek

Via een voormeting en 2 nametingen onder de student-vrijwilligers brengt het lectoraat in kaart welk effect deelname aan de Nationale Ouderendag heeft op de beeldvorming. In 2016 en 2017 zijn drie studenten Maatschappelijk werk afgestudeerd met kwalitatief onderzoek naar het effect van de Nationale ouderendag op zowel de deelnemende ouderen als de studenten.

Status

Het comité is inmiddels overgedragen aan Zorg voor Elkaar Breda. De Nationale Ouderendag wordt in 2017 kleinschalig in de wijk Heuvel georganiseerd. Het vervullen van een wens van een oudere is een vaste opdracht geworden voor studenten van jaar 2 van de opleiding Sociale Studies Breda.