Afgerond

Paro is een van de meest succesvolle 'zorgrobots'. Maar door het intensieve gebruik in onder meer zorgcentra raakt de knuffelzeehond verontreinigd. Daarom doen de lectoraten Active Ageing en Analysetechnieken in de Life Sciences onderzoek naar de hygiëne van Paro.

Het onderzoek loopt sinds februari 2020 en brengt partners uit de zorgtechnologie (Focal Meditech), schoonmaakindustrie (Alpheios), sociaalwetenschappen (lectoraat Active Ageing) en microbiologie (lectoraat Analysetechniek in de Life Sciences) samen rondom een heldere praktijkvraag: hoe wordt Paro gebruikt in de dagelijkse zorgpraktijk en hoe draagt dit gebruik bij aan de verontreiniging van Paro? En wat kunnen we doen om de hygiëne van Paro te verbeteren?

Vernieuwende inzichten

Door dit vraagstuk interdisciplinair te benaderen is het mogelijk om tot vernieuwende inzichten te komen. Niet alleen wat betreft de microbiologische methodes, die op zichzelf ook al vernieuwend zijn. Ook antwoorden op de vragen hoe verontreiniging van Paro tot stand komt en wat we eraan kunnen doen leveren vernieuwende inzichten op. Denk daarbij aan een betere manier om Paro te reinigen en het aanpassen van het handelen van zorgprofessionals.

Aanbevelingen

Financiering van het project komt van de KIEM-HBO-regeling. Het heeft een looptijd van 1 jaar. Hierna leveren we een eindrapportage op met eerste aanbevelingen voor Focal Meditech en Alpheios, een advies voor werkveldpartners over hygiënepraktijken rondom Paro en een onderzoeksvoorstel voor verder onderzoek.