Gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase

Afgerond

In dit project richten we ons op proactieve zorgplanning via gezamenlijke besluitvorming in de verpleeghuissetting.

Doel

Gezamenlijke besluitvorming van bewoners, naasten en betrokken zorgverleners is belangrijk voor passende zorg. Het project heeft als doel om de zorgverlening in een verpleeghuissetting meer passend aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van verpleeghuisbewoners. 

Rol van de professional

Ook verzorgenden en verpleegkundigen zijn hierbij belangrijk: door hun frequente en laagdrempelige contact met bewoners en hun naasten hebben zij vaak relevante informatie voor het beter aan laten sluiten van de zorgverlening op de actuele wensen en behoeften van de bewoners. Toch is de rol van verzorgenden in de proces-actieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming onderbelicht. 

Onderzoek

Studenten van HBO-Verpleegkunde brachten tijdens hun afstudeeronderzoek in kaart hoe verzorgenden in een somatische en psychogeriatrische verpleeghuisafdeling proactieve zorgplanning ervaren en wat zij hierin als ontwikkelpunten ervaren. 

In een volgend stadium gaat het lectoraat Zorg rond het Levenseinde samenwerken met zorgverleners aan het ontwerpen van verbeteringen in de zorgverlening, om die vervolgens te testen en door te ontwikkelen. Dat doet het lectoraat volgens de methodiek van actieonderzoek.