In de zomermaanden is het lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving begonnen aan Expeditie Sociale Technologie. In opdracht van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland onderzoeken we het belang van technologie voor sociaal werk.

Expertisecentrum Caring Society 3.0

Projectleider: lector Christa Nieuwboer

Goede Nederlandse praktijkvoorbeelden

Voor dit project onderzoeken we waarom technologie voor het sociaal werk zo belangrijk is. Daarnaast brengen we de 8 themagebieden van sociale technologie in kaart. En we verzamelen goede Nederlandse praktijkvoorbeelden. We onderzoeken hoe dergelijke innovaties ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden. 

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Covid-19 als versneller

Het sociaal werk is volop in ontwikkeling. Ook op het vlak van technologie. Covid-19 heeft de belangstelling voor sociale technologie nog verder versterkt. Tijdens de lockdown van maart tot en met juni 2020 bleek dat organisaties niet goed voorbereid waren op online communicatie met inwoners en cliënten. De organisaties leerden veel en ontwikkelden zich snel in deze periode. Vaak  richtten zij zich daarbij op beeldbellen. Maar er zijn nog zoveel meer innovaties die de aandacht van het sociaal werk meer dan waard zijn. 

Redenen om te innoveren

Redenen om deze innovaties verder te onderzoeken zijn:

  • Technologie maakt andere vormen van communicatie mogelijk
  • Dankzij technologie zijn andere sociale interventies mogelijk
  • Met digitale middelen kun je andere doelgroepen beter bereiken 
  • Technologie versterkt of veroorzaakt soms zelfs kansongelijkheden en maatschappelijke kwetsbaarheid

Het laatste punt zorgde ervoor dat het sociaal werk zich eerder afkeerde van technologie dan dat het de mogelijkheden onderzocht. Maar nu onze samenleving verder digitaliseert, moet het sociaal werk mee in die ontwikkeling. 

Kwetsbare doelgroepen empoweren

In dit onderzoek, dat loopt van juli 2020 tot februari 2021, belichten we juist dat hier verantwoordelijke taken liggen voor de sociaal werker. Niet alleen om de beste interventies te kunnen bieden, maar ook om kwetsbare doelgroepen te empoweren. En om dat te doen, moet je het speelveld kennen. 

Opbrengsten van het onderzoek

De opbrengsten van dit onderzoek publiceren we in een hoofdstuk Besturen en beslissen in de rapportage. En van die opbrengsten profiteert niet alleen de sociaal werker op de werkvloer. Voor alle niveaus van de organisatie is digitaal vakmanschap ontwikkelen namelijk een kernopdracht. Alleen als alle lagen van de organisatie betrokken zijn, krijgt technologie echt goed voet aan de grond.

Samenwerking

Lector Jeugd, Gezin en Samenleving Christa Nieuwboer en docent-onderzoeker Kees van Dam zijn vanuit Avans Hogeschool lid van de projectgroep. Andere leden zijn Ines Schell-Kiehl van Hogeschool Saxion en student Joa van ‘t Rood van de Vrije Universiteit. Verder werken we nauw samen met het GET-lab van Avans Hogeschool en met diverse regionale en landelijke netwerken.

Meer informatie

Meer weten over dit project? Lees dan het interview dat lector Christa Nieuwboer gaf aan de redactie van sociaalwerknederland.nl, open de Gids Sociale Technologie of bekijk de animatievideo