Afgerond

Een werkgroep van het lectoraat Active Ageing verzamelt ervaringsverhalen rondom zorgtechnologie bij ouderen. Dit zijn concrete verhalen uit de alledaagse praktijk over wat werkt en wat niet werkt als je zorgtechnologie introduceert.

Ervaringsverhalen zorgtechnologie

Illustrerende voorbeelden

Deze verhalen zijn van groot belang om (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals kennis te laten maken met de mogelijkheden en onmogelijkheden van zorgtechnologie. De verzamelde verhalen zijn illustrerende voorbeelden uit de praktijk en laten zien dat er meer nodig is dan alleen technologie. De diversiteit aan verhalen is groot, van positief tot negatief, en de technologie varieert ook sterk. Van zorgrobots als Zora en Paro tot wereldwijde gratis beschikbare apps als WordFeud.
Deze verhalen worden inmiddels in een maandelijkse column gepubliceerd op de website van het landelijke platform Active Ageing.

Meer verhalen welkom

Verhalen komen bijvoorbeeld uit empirisch onderzoek die als basis dienen van wetenschappelijke literatuur of ontstaan wanneer het lectoraat of studenten zelf technologie uit het GET-LAB meeneemt naar een bijvoorbeeld een psychogeriatrische-afdeling. Maar er zijn nog veel meer verhalen die ons bereiken via zorgverleners of burgers zelf. Een verhaal waarin technologie een rol speelt of speelde dat u graag met ons wilt delen, stuurt u naar [email protected]. Graag gaan we met u in gesprek of komen we bij u langs. De verhalen mogen leuk of verdrietig zijn, positief of negatief. Het mag gaan om allerlei soorten technologie.

Bundelen

Uiteindelijk hopen we deze verhalen te bundelen in een mooi boekje. Waarin de diverse verhalen docenten, studenten, zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten een beeld geven van de inzet van technologie, de ethische dilemma’s die erbij komen kijken en wat het op kan leveren voor de cliënt en zijn omgeving.
De projectgroep bestaat uit Nanda van Ginneken, Kim van den Akker en Louis Neven. Student Gezondheidszorg Technologie Pien van Dijk heeft tijdens haar 20 weken stage veel verschillende verhalen uitgewerkt. Een aantal daarvan verschijnt als column op het landelijk platform.